pixel

Схеми за инженерната инфраструктура към подробни устройствени планове и техни изменения

DWG

LIN

План схеми по чл. 108 от ЗУТ по част Газоснабдяване
Ситуационен план на газоснабдителна мрежа.pdf

shema

План схеми по чл. 108 от ЗУТ по част Водоснабдяване
Ситуационен план на водопроводна мрежа.pdf

shema

План схеми по чл. 108 от ЗУТ по част Канализация
Ситуационен план на канализационна мрежа.pdf

shema

План схеми по чл. 108 от ЗУТ по част Топлофикация
Ситуационен план на топлофикация.pdf

shema

План схеми по чл. 108 от ЗУТ по част Улично осветление
Ситуационен план на улично осветление.pdf

shema

План схеми по чл. 108 от ЗУТ по част ТТ мрежи
Ситуационен план на ТТ мрежи.pdf

shema

План схеми по чл. 108 от ЗУТ по част Ел. мрежи – въздушни
Ситуационен план на Ел. мрежи – въздушни.pdf

shema

План схеми по чл. 108 от ЗУТ по част Ел. мрежи – подземни
Ситуационен план на Ел. мрежи – подземни.pdf

shema

Темплейти за графично оформяне при изработване на подробни устройствени планове и техни изменения.

Архитектура и градоустройство, София
Архитектура и градоустройство, София

Архитектура и градоустройство, София

Направление „Архитектура и градоустройство“ информира и комуникира с гражданите за промени, решения, предстоящи обществени обсъждания и всичко свързано с дейността му. Всеки гражданин, които би искал да бъде информиран, да изрази своята гражданска позиция или да сподели предложения относно решаването на общественозначими казуси свързани с дейността на НАГ, може да ни последва във Facebook и в Twitter.

Още...