pixel

Реклама в изданието

Цена за банер (190×50 px) в главата на изданието за месец 650 лв
Цена за голям банер вляво (330×72 px) за месец 600 лв
Цена за голям банер вдясно (250×50 px) за месец 550 лв
Банерите се показват на всички страници, освен ако не е договорено друго.
Отстъпки:
за рекламно присъствие от 3 месеца
за рекламно присъствие от 6 месеца
за рекламно присъствие от 12 месеца
за авансово плащане

10%
20%
30%
5%
Хиперлинк в публикация
Архитектурен детайл – описание с прикачени файлове
Новина до 900 знака, до 2 хиперлинка
Статия до 3600 знака, без хиперлинкове
Статия до 3600 знака, до 5 хиперлинка
Пакет от 6 статии, до 5 хиперлинка всяка
Пакет от 12 статии, до 5 хиперлинка всяка
25 лв
60 лв
60 лв
350 лв
450 лв
2500 лв
4500 лв
Всички други форми на дигитален маркетинг по договаряне

За участие и изготвяне на конкретна оферта – info@detaili.bg или 0888 58 77 99.
Всички реклами на хазарт или несъответстващи на темата на изданието ще бъдат отхвърляни.
Всички цени са без ДДС. В сила от 01.10.2022 г.