pixel

Възстановяват изоставено градско пространство в София

sofia

Проектно предложение на Столична община – възстановяване на изоставено речно градско пространство в кв. Манастирски ливади-изток в духа на „Новия европейски Баухаус“.

На днешното заседание на Столичния общински съвет се прие доклад, внесен от Председателя на Столичния общински съвет и Главния архитект на Столична община относно проектното предложение на Столична община за кандидатстване за финансиране по Първата покана на Европейската инициатива за градовете (ЕИГ) за набиране на проектни предложения в подкрепа на градските иновации и капацитета на градовете за устойчиво градско развитие.

Проектните предложения следва да отговарят на основните цели на инициативата „Нов европейски Баухаус“ (НЕБ) за устойчивост, приобщаване и естетика, с които Европейският зелен пакт ще достигне до хората и местните общности. Те следва да допринасят за трансформиране на градовете и да разполагат с потенциал да генерират инвестиции и да вдъхновяват други в областта на Политиката на сближаване в съответствие с принципите на Баухауса.

Във връзка с обявената покана, Столична община, в качеството си на Главен градски орган – Водещ партньор, подготвя проектно предложение за кандидатстване за финансиране, свързано с една от дефинираните в поканата цели, а именно „Възстановяване на градски пространства“.
Проектът „Възстановяване на изоставени речни градски пространства в град София чрез иновативни и базирани на природата решения за създаване на пространство за обществено богатство, екологичен дух и щастливи граждани, съобразено с инициативата Нов Европейски Баухаус“ търси комплексно решение за регенериране на влошена зона и ще трансформира 27 дка разливна зона, разположена в гъсто населения и застроен квартал „Манастирски ливади – Изток“. Новото пространство ще се превърне във висококачествено, отворено, безопасно и оживено градско място, съобразено с най-високите екологични стандарти, включващо иновативни технологии и въвеждащо НЕБ духа чрез подход, ориентиран към хората.

Проектът има за цел да въвлече местните граждански движения, както и различни формации от урбанисти, природозащитници, частни компании, общински предприятия и Столичния общински съвет във възстановяването на изгубени земи в полза, както на местното население, така и на по-широката публика.

Очаква се чрез изпълнение на проектното предложение да се въведат нови методи за задържане на дъждовна вода, използване на възобновяема енергия за парково осветление и електроснабдяване на споделени работни пространства и класни стаи на открито, оранжерии за градско градинарство, празнични събития и лаборатории за иновации. Важен момент е и ангажирането на местната общност в съвместното създаване на новото Баухаус пространство и неговата по-нататъшна поддръжка и развитие с нови и съвместно консултирани услуги, дейности и инициативи.

Проектното предложение е с Водещ партньор Столична община и включва балансирано партньорство с „Асоциация за развитие на София“, „Софинвест“ ЕАД, Ботаническа градина София към Българската академия на науките. Общият бюджет на проектното предложение е в размер на 6 069 052,00 еврo.

Архитектура и градоустройство, София
Архитектура и градоустройство, София

Архитектура и градоустройство, София

Направление „Архитектура и градоустройство“ информира и комуникира с гражданите за промени, решения, предстоящи обществени обсъждания и всичко свързано с дейността му. Всеки гражданин, които би искал да бъде информиран, да изрази своята гражданска позиция или да сподели предложения относно решаването на общественозначими казуси свързани с дейността на НАГ, може да ни последва във Facebook и в Twitter.

Още...