Автор: Архитектура и градоустройство, София

AppSofia

Мобилното приложение NAG.Mobile е надградено и подобрено

От днес мобилното приложение е надградено и подобрено, като е добавена възможност за търсене по номер на кадастрален идентификатор. За да използвате възможността за този вид търсене само е необходимо да плъзнете стрелкичката в полето “търсене”. Nag. Mobile е мобилно приложение, разработено от Направление “Архитектура и градоустройство”, достъпно за потребители...

Sofia

Схеми за инженерната инфраструктура към подробни устройствени планове и техни изменения

DWG LIN План схеми по чл. 108 от ЗУТ по част Газоснабдяване Ситуационен план на газоснабдителна мрежа.pdf План схеми по чл. 108 от ЗУТ по част Водоснабдяване Ситуационен план на водопроводна мрежа.pdf План схеми по чл. 108 от ЗУТ по част Канализация Ситуационен план на канализационна мрежа.pdf План схеми по...