Автор: Баумит България

Лек камък върху топлоизолация

Лек камък върху топлоизолация.dwg Лек камък върху топлоизолация.pdf Технология на полагане: 1-ви ден: Топлоизолационните плочи СтарТерм или ПроТерм се залепват върху стената по метода на “ивици и топки“. 2-ри ден: Полага се първи слой армирана шпакловка от Баумит СтарКонтакт и се интегрира в него Баумит СтарТекс (стьклотекстилна мрежа). 3-ти ден:...

Камени плочи върху топлоизолация

Камени плочи върху топлоизолация.dwg Камени плочи върху топлоизолация.pdf Технология на полагане: 1-ви дек: Топлоизолационните плочи Баумит СтарТерм или ПроТерм се залепват за стената със Старконтакт бял по метода на ивици и топки”. 2-ри ден: Върху залепената топлоизолация се полага слой Старконтакт бял на хоризонтален гребен (10 мм). 3-ти ден: Горещо...

Декоративен шлиц с готов профил с фабрична обмазка и лепене на 2 дебелини плоскости

Декоративен шлиц с готов профил с фабрична обмазка и лепене на 2 дебелини плоскости.dwg Декоративен шлиц с готов профил с фабрична обмазка и лепене на 2 дебелини плоскости.pdf

Декоративен шлиц с готов профил с фабрична обмазка и изрязване на ЕPS плоскости

Декоративен шлиц с готов профил с фабрична обмазка и изрязване на ЕPS плоскости.dwg Декоративен шлиц с готов профил с фабрична обмазка и изрязване на ЕPS плоскости.pdf

Аксонометрия каменни плочи върху топлоизолация

Аксонометрия каменни плочи върху топлоизолация.dwg Аксонометрия каменни плочи върху топлоизолация.pdf Забележка: Широчината на фугите е определена от производителя на плоча- минимална широка 5-8 мм, в зависимост от вида на плочите. Фугирането се изтрива с Баумакол ТрасФуга. При полагането на плочите е задължително оформянето на дилатационни фуги с разстояние 1,00 -1,20...

Хоризонтални противопожарни ивици над прозорец при обръщане на топлоизолация

Хоризонтални противопожарни ивици над прозорец при обръщане на топлоизолация.dwg Хоризонтални противопожарни ивици над прозорец при обръщане на топлоизолация.pdf