pixel

Мобилното приложение NAG.Mobile е надградено и подобрено

AppSofia

От днес мобилното приложение е надградено и подобрено, като е добавена възможност за търсене по номер на кадастрален идентификатор. За да използвате възможността за този вид търсене само е необходимо да плъзнете стрелкичката в полето “търсене”.

Nag. Mobile е мобилно приложение, разработено от Направление “Архитектура и градоустройство”, достъпно за потребители на Android и IOS, което включва инструменти за визуализация на данни от планове за регулация, кадастрална карта, зони на строителни граници, аерофото заснемане, административни карти, влeзли в сила административни актове и инструменти за GPS локация.

Можете да изтеглите информация за добавени данни за застрояване, паметници на културата и ОУП.

Необходимо е да изтеглите последния update на мобилното приложение, ако не сте го направили след 08.12.2020 г.

NAG.Mobile можете да изтеглите от App Store, kакто и от Google Play.

Архитектура и градоустройство, София
Архитектура и градоустройство, София

Архитектура и градоустройство, София

Направление „Архитектура и градоустройство“ информира и комуникира с гражданите за промени, решения, предстоящи обществени обсъждания и всичко свързано с дейността му. Всеки гражданин, които би искал да бъде информиран, да изрази своята гражданска позиция или да сподели предложения относно решаването на общественозначими казуси свързани с дейността на НАГ, може да ни последва във Facebook и в Twitter.

Още...