Детайли

Хидроизолация и дренаж при зелен покрив

ISOMAT_Detail zelen pokriv i trotoar.pdf ISOMAT_Detail zelen pokriv i trotoar.dwg Забележки: 1. Хидроизолационните продукти ISOFLEX-PU 560BT и ISOFLEX-PU 500 са сертифицирани за противокоренова устойчивост според UNE CEN/TS 14416 EX: 2014. 2. DELTA-FLORAXX TOP е с осмоъгълни 20-милиметрови чашки, с увеличен капацитет за задържане на вода и висока носимоспособност на натиск...

ISOMAT_Detail

Хидроизолационна система за тераси с AQUAMAT ELASTIC

ISOMAT_Detail terasa_AQUAMAT_ELASTIC.pdf ISOMAT_Detail terasa_AQUAMAT_ELASTIC.dwg Забележки: 1 .Оптималният избор на хидроизолация зависи от квадратурата на терасата, състоянието на основата и водното натоварване. 2. За по-подробна информация за продуктите и начина на полагане се запознайте с Техническите спецификации. *Продуктите, отбелязани с червено, се предлагат от Изомат Интернешънал ЕООД.

ISOMAT_Detail

Хидроизолационна кристализираща система за основи

ISOMAT_Detail suteren_AQUAMAT-PENETRATE.pdf ISOMAT_Detail suteren_AQUAMAT-PENETRATE.dwg Забележки: 1. Оптималният избор на хидроизолация зависи от състоянието на основата и водното натоварване. 2. За по-подробна информация за продуктите и начина на полагане се запознайте с Техническите спецификации. *Продуктите, отбелязани с червено, се предлагат от Изомат Интернешънал ЕООД.

ISOMAT_Aquamat

Система за хидроизолация и полагане на плочки в бани

ISOMAT_Aquamat Elastic_bath.pdf ISOMAT_Aquamat Elastic_bath.dwg Забележки: 1. При необходимост от запълване на пукнатини и неравности на циментовата основа се използват полимер-циментови смеси DUROCRET-PLUS или RAPICRET . 2. Преди полагане на хидроизолацията върху гипсокартон е необходимо грундиране на основата с UNI-PRIMER 3. За по-подробна информация за продуктите и начина на полагане се...

Dilatacionna-fuga

Система за обработка на дилатационна фуга хоризонтал-хоризонтал

Dilatacionna fuga-H_H.pdf Dilatacionna fuga-H_H.dwg Забележки: 1. При необходимост от запълване на пукнатини и неравности на циментовата основа се използват полимер-циментови смеси DUROCRET-PLUS или RAPICRET. 2. За по-подробна информация за продуктите и начина на полагане се запознайте с Техническите спецификации. *Продуктите, отбелязани с червено, се предлагат от Изомат Интернешънал ЕООД.

ISOMAT_Detail

Система за обработка на дилатационна фуга вертикал-хоризонтал

Dilatacionna fuga-H_V.pdf Dilatacionna fuga-H_V.dwg Забележки: 1. При необходимост от запълване на пукнатини и неравности на циментовата основа се използват полимер-циментови смеси DUROCRET-PLUS или RAPICRET . 2. За по-подробна информация за продуктите и начина на полагане се запознайте с Техническите спецификации. *Продуктите, отбелязани с червено, се предлагат от Изомат Интернешънал ЕООД.

ISOMAT_Detail

Битумно-полиуретанова, обмазна хидроизолационна система за основи

ISOMAT_Detail suteren_ISOFLEX-PU 560 BT.pdf ISOMAT_Detail suteren_ISOFLEX-PU 560 BT.dwg Забележки: 1. Оптималният избор на хидроизолация зависи от състоянието на основата и водното натоварване. 2. За по-подробна информация за продуктите и начина на полагане се запознайте с Техническите спецификации. *Продуктите, отбелязани с червено, се предлагат от Изомат Интернешънал ЕООД.