pixel

Прозоръчен перваз при допълнителен монтаж – аксонометрия

Прозоръчен перваз при допълнителен монтаж – аксонометрия.dwg

Прозоръчен перваз при допълнителен монтаж – аксонометрия.dxf

Прозоръчен перваз при допълнителен монтаж – аксонометрия.pdf

RÖFIX

Рьофикс
Рьофикс

Рьофикс

Един от лидерите с традиции в производството на сертифицирани топлоизолационни системи, силно ангажирана с националната Програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в България, предлагайки качествени, гаранционни и енергоефективни фасадни системи, някои от които абсолютно иновативни за българския пазар. Röfix България е една от първите компании в страната, която въвежда силозната и машинната техника за сухи строителни смеси и продължава да работи усърдно в тази посока за още-по високо качество на обслужването и сервиза.

Още...