pixel

Автор: Изомат интернешънал

Isomat

Система за обработка на дилатационна фуга при покрив, хоризонтал-вертикал

Система за обработка на дилатационна фуга при покрив, хоризонтал-вертикал.pdf Система за обработка на дилатационна фуга при покрив, хоризонтал-вертикал.dwg Таблица с материали № Наименование 1 Стоманобетонна плоча, дебелина съгласно част СК 2 Пароизолация 3 Топлоиз. плоскост от XPS, дебелина съгл. проекта по част ЕЕ 4 Полиетиленово фолио 5 Армиран бетон за...

Isomat

Обработка на дилатационна фуга при плосък неизползваем покрив

Обработка на дилатационна фуга при плосък неизползваем покрив.pdf Обработка на дилатационна фуга при плосък неизползваем покрив.dwg Таблица с материали № Наименование 1 Стоманобетонна плоча, дебелина съгласно част СК 2 Пароизолация 3 Топлоиз. плоскост от XPS, дебелина съгл. проекта по част ЕЕ 4 Полиетиленово фолио 5 Армиран бетон за наклон/замазка 6...

Isomat

Система за хидроизолация и полагане на плочки в санитарни помещения

Система за хидроизолация и полагане на плочки в санитарни помещения.pdf Система за хидроизолация и полагане на плочки в санитарни помещения.dwg Таблица с материали № Наименование 1 Стоманобетонна плоча, дебелина съгласно част СК 2 Замазка за наклон с полимерен латекс Adiplast 20 кг/м³ 3 Aquamat-Elastic циментова двукомпонентна, силно еластична циментова хидроизолация...

Isomat

Циментова хидроизолационна система при тераси

Циментова хидроизолационна система при тераси.pdf Циментова хидроизолационна система при тераси.dwg Таблица с материали № Наименование 1 Стоманобетонна плоча, дебелина съгласно част СК 2 Пароизолация 3 Топлоиз. плоскост от XPS, дебелина съгл. проекта по част ЕЕ 4 Полиетиленово фолио 5 Армиран бетон за наклон/замазка с полимерен латекс Adiplast 20 кг/м³ 6...

Isomat

Циментова хидроизолационна система с кристализиращ ефект при фундаментна плоча

Циментова хидроизолационна система с кристализиращ ефект при фундаментна плоча.pdf Циментова хидроизолационна система с кристализиращ ефект при фундаментна плоча.dwg Таблица с материали № Наименование 1 Полиетиленово фолио 2 Подложен бетон 3 Aquamat Penetrate кристализираща циментова хидроизолация положена в сух вид преди бетонирането на фундаментната плоча, 2 кг/м² 4 Стоманобетонен елемент с...

Isomat

Циментова хидроизолационна система с кристализиращ ефект при ивични фундаменти

Циментова хидроизолационна система с кристализиращ ефект при ивични фундаменти.pdf Циментова хидроизолационна система с кристализиращ ефект при ивични фундаменти.dwg Таблица с материали № Наименование 1 Стоманобетонен елемент с добавка за водоплътност с кристализиращ ефект Aquamat Admix 2 Aquamat Penetrate обмазна циментова хидроизолация с кристализиращ ефект, 1.5 кг/м² 3 Isomat AK-T35 полимерно...

Isomat

Полиуретанова хидроизолационна система при зелен покрив над подземен паркинг

Полиуретанова хидроизолационна система при зелен покрив над подземен паркинг.pdf Полиуретанова хидроизолационна система при зелен покрив над подземен паркинг.dwg Таблица с материали № Наименование 1 Стоманобетонна плоча, дебелина съгласно част СК 2 Пароизолация 3 Топлоиз. плоскост от XPS, дебелина съгл. проекта по част ЕЕ 4 Полиетиленово фолио 5 Армиран бетон за...

Isomat

Обработка с полиуретанова хидроизолациона система при покривен отводнителен елемент

Обработка с полиуретанова хидроизолациона система при покривен отводнителен елемент.pdf Обработка с полиуретанова хидроизолациона система при покривен отводнителен елемент.pdf Таблица с материали № Наименование 1 Стоманобетонна плоча, дебелина съгласно част СК 2 Пароизолация 3 Топлоиз. плоскост от XPS, дебелина съгл. проекта по част ЕЕ 4 Полиетиленово фолио 5 Армиран бетон за...