Автор: Изомат интернешънал

ISOMAT

Детайл на резервоар, съдържащ агресивни води,покрит с епоксидна боя Epoxycoat-VSF

ISOMAT_детайли басейн_VSF.pdf ISOMAT_детайли басейн.dwg 1. Водоплътен бетон, подобрен с добавка Plastiproof; 2. Холкер, направен с циментова смес Durocret Plus; 3. Шприцоване с Adiplast; 4. Водоплътна циментова замазка, подобрена с добавка Adinol-DM; 5. Циментова хидроизолация Aquamat-Elastic; 6. Епоксиден грунд Epoxyprimer 500; 7. Епоксидна боя Epoxycoat-VSF.

ISOMAT

Детайл на басейн, покрит с епоксидна боя Epoxycoat-S

ISOMAT_детайли басейн_S.pdf ISOMAT_детайли басейн.dwg 1. Водоплътен бетон, подобрен с добавка Plastiproof; 2. Холкер, направен с циментова смес Durocret Plus; 3. Шприцоване с Adiplast; 4. Водоплътна циментова замазка, подобрена с добавка Adinol-DM 5. Циментова хидроизолация Aquamat-Elastic; 6. Епоксиден грунд Epoxyprimer 500; 7л Епоксидна боя Epoxycoat-S.

ISOMAT

Детайл на басейн, покрит с плочки

ISOMAT_детайли басейн_plochki.pdf ISOMAT_детайли басейн.dwg 1. Водоплътен бетон, подобрен с добавка Plastiproof; 2. Шприцоване с Adiplast; 3. Водоплътна циментова замазка, подобрена с добавка Adinol-DM; 4. Хидроизолационна лента за ъгли; 5. Циментова хидроизолация Aquamat-Elastic; 6. Флексово циментово лепило АК-22; 7. Фугираща смес Multifill Smalto 1-8; 8. Плочки.