Автор: Сен-Гобен България – Вебер

weber

Външен ъгъл в разрез при топлоизолационна система

Външен ъгъл в разрез.pdf 1. Тухлен зид; 2. weber 450P лепилно-шпакловъчна смес; 3. Топлоизолационни плочи от експандиран полистирол EPS-F; 4. weber 460P лепилно-шпакловъчна смес с вградена стъклотекстилна мрежа weber R117; 5. weber.pas G700 Грунд с weber.pas минерална мазилка; 6. weber.therm PVC ъглов профил с мрежа арт. N8620.

weber

Външен ъгъл при топлоизолационна система

Външен ъгъл.pdf 1. Тухлен зид; 2. weber 450P лепилно-шпакловъчна смес; 3. Топлоизолационни плочи от експандиран полистирол EPS-F; 4. weber 460P лепилно-шпакловъчна смес с вградена стъклотекстилна мрежа weber R117; 5. weber.pas G700 Грунд с weber.pas минерална мазилка; 6. weber.therm AL цокълен профил; 7. Фугоуплътнителна лента арт. N8614; 8. weber.therm PVC ъглов...

weber

Елемент за последващ монтаж при топлоизолационна система

Елемент за последващ монтаж.pdf 1. Тухлен зид; 2. weber 450P лепилно-шпакловъчна смес; 3. Топлоизолационни плочи от експандиран полистирол EPS-F; 4. weber 460P лепилно-шпакловъчна смес с вградена стъклотекстилна мрежа weber R117; 5. weber.pas G700 Грунд с weber.pas минерална мазилка; 6. Фугоуплътнителна лента арт. N8614; 7. Вграден, чакащ елемент за последствен монтаж.

weber

Монтаж на декоративен корниз около прозорец

Монтаж на декоративен корниз около прозорец.pdf 1. Топлоизолационни плочи от експандиран полистирол EPS-F; 2. weber 460P лепилно-шпакловъчна смес с вградена стъклотекстилна мрежа weber R117; 3. weber.pas G700 Грунд с weber.pas минерална мазилка; 4. weber 460P лепилно-шпакловъчна смес за лепене на декоративни елементи; 5. Декоративен профил, боядисан с weber.ton Силиконова фасадна...

weber

Монтаж на декоративни профили върху фасада

Монтаж на декоративни профили.pdf 1. Топлоизолационни плочи от експандиран полистирол EPS-F; 2. weber 460P лепилно-шпакловъчна смес с вградена стъклотекстилна мрежа weber R117; 3. weber.pas G700 Грунд с weber.pas минерална мазилка; 4. weber 460P лепилно-шпакловъчна смес за лепене на декоративни елементи; 5. Декоративен профил, боядисан с weber.ton Силиконова фасадна мазилка.

weber

Оформяне на ивици по фасада при топлоизолационна система

Оформяне на ивици по фасада.pdf 1. Тухлен зид; 2. weber 450P лепилно-шпакловъчна смес; 3. Топлоизолационни плочи от експандиран полистирол EPS-F; 4. Топлоизолационни плочи от експандиран полистирол EPS-F с минимална дебелина 3 см; 5. weber.pas минерална мазилка; 6. weber.pas G700 Грунд; 7. weber 460P лепилно-шпакловъчна смес; 8. weber.therm Дюбел; 9. weber.therm...

weber

Прекъсване в една равнина при изпълнение на топлоизолационна система

Прекъсване в равнина.pdf 1. Тухлен зид; 2. weber 450P лепилно-шпакловъчна смес; 3. Топлоизолационни плочи от експандиран полистирол EPS-F; 4. weber 460P лепилно-шпакловъчна смес с вградена стъклотекстилна мрежа weber R117; 5. weber.pas G700 Грунд с weber.pas минерална мазилка; 6. weber.therm PVC ъглов профил с мрежа арт. N8620; 7. weber P61 Грунд...