pixel

Автор: Селена България

Selena

Обръщане на външни щори в равнина

Детайл при обръщане на външни щори в равнина.pdf Детайл при обръщане на външни щори в равнина.dwg 1. Основа; 2. Лепило – Tytan Professional IS 21 или Tytan Professional Styro Pro; 3. Топлоизолационни плочи; 4. Лепило-шпакловъчна смес Tytan Professional IS21 – първи слой; 5. Стъклотекстилна мрежа Tytan Professional IS145; 6. Лепило-шпакловъчна...

Selena

Обръщане на светлите отвори в областа на щурца при изнесен (външен) монтаж на дограмата

Детайл обръщане на светлите отвори в областа на щурца.pdf Детайл обръщане на светлите отвори в областа на щурца.dwg 1. Основа; 2. Лепило – Tytan Professional IS 21 или Tytan Professional Styro Pro; 3. Топлоизолационни плочи; 4. Лепило-шпакловъчна смес Tytan Professional IS21 – първи слой; 5. Стъклотекстилна мрежа Tytan Professional IS145;...

Selena

Обръщане на светлите отвори в областа на щурца при стандартен монтаж на дограмата

Детайл обръщане на светлите отвори в областа на щурца.pdf Детайл обръщане на светлите отвори в областа на щурца.dwg 1. Основа; 2. Лепило – Tytan Professional IS 21 или Tytan Professional Styro Pro; 3. Топлоизолационни плочи; 4. Лепило-шпакловъчна смес Tytan Professional IS21 – първи слой; 5. Стъклотекстилна мрежа Tytan Professional IS145;...

Selena

Обръщане на светлите отвори при изнесен (външен) монтаж на дограма

Детайл при обръщане на светлите отвори при изнесен.pdf Детайл при обръщане на светлите отвори при изнесен.dwg 1. Основа; 2. Лепило – Tytan Professional IS 21 или Tytan Professional Styro Pro; 3. Топлоизолационни плочи; 4. Лепило-шпакловъчна смес Tytan Professional IS21 – първи слой; 5. Стъклотекстилна мрежа Tytan Professional IS145; 6. Лепило-шпакловъчна...

Обръщане на светлите отвори при стандартен монтаж на дограма

Детайл при обръщане на светлите отвори при стандартен.pdf Детайл при обръщане на светлите отвори при стандартен.dwg 1. Основа; 2. Лепило – Tytan Professional IS 21 или Tytan Professional Styro Pro; 3. Топлоизолационни плочи; 4. Лепило-шпакловъчна смес Tytan Professional IS21 – първи слой; 5. Стъклотекстилна мрежа Tytan Professional IS145; 6. Лепило-шпакловъчна...

Selena

Монтаж на подпрозоречен алуминиев профил

Детайл при монтаж на подпрозоречен алуминиев профил.pdf Детайл при монтаж на подпрозоречен алуминиев профил.dwg 1. Основа; 2. Лепило – Tytan Professional IS 21 или Tytan Professional Styro Pro; 3. Топлоизолационни плочи; 4. Лепило-шпакловъчна смес Tytan Professional IS21 – първи слой; 5. Стъклотекстилна мрежа Tytan Professional IS145; 6. Лепило-шпакловъчна смес Tytan...

Selena

Монтаж на подпрозоречен алуминиев профил при стандартен монтаж на дограма

Детайл при монтаж на подпрозоречен алуминиев профил.pdf Детайл при монтаж на подпрозоречен алуминиев профил.dwg 1. Основа; 2. Лепило – Tytan Professional IS 21 или Tytan Professional Styro Pro; 3. Топлоизолационни плочи; 4. Лепило-шпакловъчна смес Tytan Professional IS21 – първи слой; 5. Стъклотекстилна мрежа Tytan Professional IS145; 6. Лепило-шпакловъчна смес Tytan...

Selena

Армиране на вътрешните ъгли

Армиране на вътрешните ъгли.pdf Армиране на вътрешните ъгли.dwg 1. Основа; 2. Лепило – Tytan Professional IS 21 или Tytan Professional Styro Pro; 3. Топлоизолационни плочи; 4. Лепило-шпакловъчна смес Tytan Professional IS21 – първи слой; 5. Стъклотекстилна мрежа Tytan Professional IS145; 6. Лепило-шпакловъчна смес Tytan Professional IS21 – втори слой; 7....