pixel

Автор: Селена България

Selena

Топлоизолация на плосък покрив над използваемо помещение

Детайл топлоизолация на плосък покрив над използваемо помещение.pdf Детайл топлоизолация на плосък покрив над използваемо помещение.dwg 1. Основа; 2. Лепило – Tytan Professional IS 21 или Tytan Professional Styro Pro; 3. Топлоизолационни плочи; 4. Лепило-шпакловъчна смес Tytan Professional IS21 – първи слой; 5. Стъклотекстилна мрежа Tytan Professional IS145; 6. Лепило-шпакловъчна...

Selena

Оформяне на топлоизолационната система в областа на цокъла

Детайл за оформяне на топлоизолационната система в областта на цокъла.pdf Детайл за оформяне на топлоизолационната система в областа на цокъла.dwg 1. Основа; 2. Лепило – Tytan Professional IS 21 или Tytan Professional Styro Pro; 3. Топлоизолационни плочи; 4. Лепило-шпакловъчна смес Tytan Professional IS21 – първи слой; 5. Стъклотекстилна мрежа Tytan...

Selena

Оформяне на връзката с хидроизолацията в областа на цокъла

Детайл за оформяне на връзката с хидроизолацията.pdf Детайл за оформяне на връзката с хидроизолацията.dwg 1. Основа; 2. Лепило – Tytan Professional IS 21 или Tytan Professional Styro Pro; 3. Топлоизолационни плочи; 4. Лепило-шпакловъчна смес Tytan Professional IS21 – първи слой; 5. Стъклотекстилна мрежа Tytan Professional IS145; 6. Лепило-шпакловъчна смес Tytan...

Selena

Оформяне на рустикална визия

Детайл за оформяне на рустикална визия.pdf Детайл за оформяне на рустикална визия.dwg 1. Основа; 2. Лепило – Tytan Professional IS 21 или Tytan Professional Styro Pro; 3. Топлоизолационни плочи; 4. Лепило-шпакловъчна смес Tytan Professional IS21 – първи слой; 5. Стъклотекстилна мрежа Tytan Professional IS145; 6. Лепило-шпакловъчна смес Tytan Professional IS21...

Selena

Оформяне на дилатационна фуга между ъглови сгради

Детайл за оформяне на дилатационна фуга между ъглови.pdf Детайл за оформяне на дилатационна фуга между ъглови.dwg 1. Основа; 2. Лепило – Tytan Professional IS 21 или Tytan Professional Styro Pro; 3. Топлоизолационни плочи; 4. Лепило-шпакловъчна смес Tytan Professional IS21 – първи слой; 5. Стъклотекстилна мрежа Tytan Professional IS145; 6. Лепило-шпакловъчна...

Selena

Обработване на дилатационна фуга между сгради в една равнина

Детайл за обработване на дилатационна фуга между сгради.pdf Детайл за обработване на дилатационна фуга между сгради.dwg 1. Основа; 2. Лепило – Tytan Professional IS 21 или Tytan Professional Styro Pro; 3. Топлоизолационни плочи; 4. Лепило-шпакловъчна смес Tytan Professional IS21 – първи слой; 5. Стъклотекстилна мрежа Tytan Professional IS145; 6. Лепило-шпакловъчна...

Selena

Връзка при изнесен (външен) монтаж на външни щори

Детайл на връзка при изнесен (външен) монтаж на външни щори.pdf Детайл на връзка при изнесен (външен) монтаж на външни щори.dwg 1. Основа; 2. Лепило – Tytan Professional IS 21 или Tytan Professional Styro Pro; 3. Топлоизолационни плочи; 4. Лепило-шпакловъчна смес Tytan Professional IS21 – първи слой; 5. Стъклотекстилна мрежа Tytan...