pixel

Възстановяване на символ на колективна памет с повторна употреба на материали

Xu Tiantian

В планинските долини на китайската провинция Фудзиен се намират изоставени големи крепости от пръст. Използвана някога както за отбрана, така и за колективни жилища, типологията тулоу е неразделна част от културното наследство на региона, като 46 от тях са признати от ЮНЕСКО за обекти на световното наследство. Въпреки това селските общности се борят да намерят нови роли и предназначения за тези сгради. Отвъд необходимостта от опазване, архитектът Сю Тиантян от DnA Design and Architecture си поставя за цел да развие и адаптира това наследство, за да го въведе отново в живота на общността. Проектът Fujian Tulou | Adaptive Reuse наскоро спечели златната награда на Holcim Awards 2023 за Азиатско-тихоокеанския регион, дадена за създаването на “примерен модел за инициативи за опазване на сгради”.

Xu Tiantian

Проектът предлага адаптивна повторна употреба на изоставените сгради тулоу, като вижда в това спешна социална стратегия за справяне както с настоящото им занемарено състояние, така и с нуждите на местните общности. Вместо да се запазят структурите единствено като исторически реликви, инициативата изследва как те могат да бъдат пренастроени, за да изпълняват нови, съвременни роли. Чрез въвеждането на нови културни и обществени функции тези структури могат да се превърнат в общностни центрове и обществени културни пространства, възстановявайки местната идентичност и съживявайки икономическото и социалното развитие на селските райони.

Процесът подчертава колективната памет и сантименталната връзка с тулоу, като ги разглежда като символи на местното наследство. Работата с местни занаятчии и традиционни строителни технологии, като пръст и дървени конструкции, насърчава силното чувство на гордост в тяхната общност. Проектите въвеждат и нови материали и съвременни строителни методи, които са съвместими с вернакуларните технологии, като по този начин се запазва оригиналният характер и същевременно се създават нови открити пространства за обществено ползване.

Xu Tiantian

Според председателя на журито за Азиатско-тихоокеанския регион Манит Растоги от Morphogenesis изборът на победителя е бил единодушен. Проектът се откроява като инициатива, която надхвърля рамките на устойчивия дизайн, тъй като разглежда фундаментални въпроси, свързани с потенциала на съществуващите структури да бъдат трансформирани и адаптирани към настоящите и бъдещите нужди на техните общности.

Снимки: Xu Tiantian

Детайли
Детайли

Детайли

Каталог с над 900 архитектурни детайли за свободно ползване, предоставени ни от водещи компании в областта на строителството. Посетителите могат да теглят архитектурни детайли за много конструктивни решения на сградните елементи в PDF, DWG, JPG, DXF или PLA формати, сортирани по категория, фирма производител, формат за сваляне и ключова дума. Детайлите са изготвени в съответствие с най-новите строителни изисквания към сградните конструкции.

Още...