pixel

Свързване на врати и прозорци, с монтаж на външно ниво на зидарията

Свързване на врати и прозорци, с монтаж на външно ниво на зидарията.dwg

Свързване на врати и прозорци, с монтаж на външно ниво на зидарията.dxf

Свързване на врати и прозорци, с монтаж на външно ниво на зидарията.pdf

RÖFIX

1. Стена;
2. Лепило;
3. Фасадна изолационна плоча;
4. Армирана мазилка;
5. Грундиране (в зависимост от системата);
6. Завършваща мазилка;
7. Системен дюбел (опционално);
8. Свързващ профил за прозорец, в зависимост от начина на полагане;
9. Уплътнително фолио (вложено в мазилка);
10. Изолационен материал.

Рьофикс
Рьофикс

Рьофикс

Един от лидерите с традиции в производството на сертифицирани топлоизолационни системи, силно ангажирана с националната Програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в България, предлагайки качествени, гаранционни и енергоефективни фасадни системи, някои от които абсолютно иновативни за българския пазар. Röfix България е една от първите компании в страната, която въвежда силозната и машинната техника за сухи строителни смеси и продължава да работи усърдно в тази посока за още-по високо качество на обслужването и сервиза.

Още...