pixel

Топлоизолация на тераса със Styrodur над отопляемо помещение

4_3_2_6.DWG  4_3_2_6.DXF  4_3_2_6.PLA

Топлоизолация на тераса със Styrodur над отопляемо помещение

Характеристики:

U=0,20 W/m2K
ΔLw=28 dB
LnTw=41 dB
Rw>60 dB
mwBA=273 kg/m2

Слоеве в см:

5,0 тротоарни плочи (50 х 50)
2,5 носещи крачета
20,0 STYRODUR 3035 CS
0,8 хидроизолация BITUVER TENDER K4 PH х2
пародренажен слой BITUVER BITUMAT V 12 FORATO
битумен грунд BITUVER ECOPRIVER
лек бетон за наклон 2°
20,0 стоманобетонова плоча
1,5 вътрешна мазилка
13,0 Изолация на цокъл Styrodur LDE
Сен-Гобен България – Изовер
Сен-Гобен България – Изовер

Сен-Гобен България – Изовер

Направление Isover е част от Сен-Гобен България ЕООД, дъщерно дружество на Сен-Гобен, световен лидер в производството и дистрибуцията на строителни продукти. Isover е най-големият производител на минерални (стъклени и каменни) вати в света. Изовер предлага ефективни решения за топло- и звукоизолация на сгради, като гарантира сигурност и комфорт на обитателите.

Още...