pixel

Създаване на прототип за иновативен модел на планиране на градска среда

Boulevard

Създаване на прототип за иновативен модел на планиране на градска среда е очакваният резултат в новия проект на фондация „Ре-аниматори“ във Варна. Един от етапите в изпълнението е интегриран и в неговото име – T.I.S.I., от Temporary Interventions with Sustainable Impact – временна намеса за устойчиво развитие. В проекта временната намеса (най-често артинсталация, пърформанс или др.) е инструмент, който екипът използва за тестване на градски концепции. Идеята е тя да инициира обществена ангажираност към градското пространство, а също така да демонстрира как то би могло да се използва алтернативно.

Първият етап на проекта е анализиране на проблемите на градската среда от двете страни на бул. „Васил Левски“ след процеса по неговото реконструиране и новоизграждане. В края на април всички изводи от проучването ще бъдат разгледани в дебат, който „Ре-аниматори“ ще организират онлайн и ще обявят във Facebook страницата на T.I.S.I.

Chavdara-Nikolova

В създаването на прототип за нов модел на градско планиране архитектите Чавдара Николова, Невена Вълчева и Константин Димов имат подкрепата на свои колеги от Place.Make – студио за градски дизайн и планиране в София.

Nevena-Valcheva

Konstantin-Dimov

Относно предизвикателствата пред публичните пространства и свързаността между отделни райони, поставени с проектирането на новия булевард, анализът отговаря на различни въпроси: представлява ли булевардът бариера между частите на града; как се отнася цялостната му визия спрямо прилежащите публични пространства; има ли потенциал локални пространства да се развиват като зони за инициативи на местната общност и др.

T.I.S.I. няма за цел да дава оценка на най-мащабния инфраструктурен проект във Варна за последните 30 години. Екипът навлиза в прилежащите територии, за да изследва как мащабността на бул. „Васил Левски“ се отразява на свързаността на кварталите от двете му страни. Основно се проучва теренът, заключен около пробива на бул. „Васил Левски“ – между булевардите „Цар Освободител“, „Сливница“ и „Владислав Варненчик“. Ползват се нови инструменти на дизайн мисленето, сред тях са т.нар. културни проби и карти на пътуването.

Boulevard

Културната проба отчита притеснения и желания относно функционалността на дадено място, а също и от гледна точка на неговата естетика и функция. В културните проби гражданите могат да създават дневник на своите преживявания, да снимат моменти от ежедневието си, свързани с контекста, удобствата или недостатъците на анализираното пространство.

Boulevard

Картата на пътуването е друга иновация за дизайн на града, описваща емоциите при движение от едно място до друго. Тя е силен инструмент, който позволява на архитекта да визуализира преживяването на потребителите и да открие в него пропуснати възможности за устойчиво планиране.

Boulevard

Какво показва анализът за свързаността от двете страни на булеварда в субективното възприятие на живеещите в района?

Накратко изводите са обобщени в няколко ключови аспекта:
1) новоизграденият участък на бул. „Васил Левски“ разрязва градската среда и създава нова реалност за прилежащите квартали;
2) липсва отчитане на човешкия мащаб на много нива;
3) зелени територии в границите на деретата могат да бъдат облагородени и така да осигурят и паркова среда за рекреация, и по-добра свързаност между кварталите;
4) компрометирани пешеходни настилки;
5) липса на открити пространства за социален живот и общуване;
6) липсата на паркови пространства във вътрешността на прилежащите квартали води до използване на изградената пешеходна и велосипедна инфраструктура към булеварда като основно място и за разходка.

Boulevard

Активният аспект на проекта, записан в името му и интерпретиран като „Ти си“ или „Твой ред е“, е послание във всички дейности на „Ре-аниматори“. Във всеки проект на фондацията посланието е, че всяко действие или бездействие на участниците в градското планиране се материализира в качеството на публичните пространства. Затова е важно градската среда да бъде споделена отговорност.

Project

Градското пространство почти не съществува като тема за обществен дебат, в който да са ангажирани всички заинтересовани страни: професионалната общност на архитекти и урбанисти, бизнесът, администрацията, гражданите. Желанието ни е да променим това“, споделят архитектите от „Ре-аниматори“. Цялото интервю с Чавдара Николова, Невена Вълчева и Константин Димов е публикувано на reanimatori.com/its-your-turn.

Анализът в T.I.S.I. и дебатът за него целят да дефинират възможните решения, които в следващия етап на проекта да се превърнат в идеи за временна намеса за устойчиво въздействие по време на няколкодневна творческа работилница с участието и на артисти.

Изпълнението на T.I.S.I./Temporary Interventions with Sustainable Impact е финансирано от DESIGNSCAPES „Изграждане на капацитет за дизайн базирани иновации в градска среда“ (H2020-SC6-CO-CREATION-2016-3 / № на проект:763784), финансиран по рамкова програма „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз.

Публикуваното съдържание е отговорност единствено на бенефициента и при никакви условия не може да се приема като представящо позицията на която и да е европейска институция.

Ре-аниматори
Ре-аниматори

Ре-аниматори

Новата концепция, в която урбанистичните практики оставят все повече място на дизайн мисленето, в центъра на което е човекът с неговите емоции и преживяване в заобикалящата го среда, обединява архитектите Чавдара Николова, Невена Вълчева и Константин Димов във фондация „Ре-аниматори“. Тримата са убедени, че общественият диалог и споделената отговорност за средата създават устойчиви модели за дизайн на града и поставят това послание в основата на няколко успешни проекта. През 2017-та година те реанимират площада. „Реанимирай площада“ адаптира съществуваща среда в алтернативна открита сцена, която варненци припознават като място за творчески срещи и артистични събития – сцена „Кофража“. „Хвани се в Таляна“ е архитектурен пленер, в който архитекти от България и Румъния създават четири градски стратегии за част от историческия център на Варна. Чавдара и Невена участват и в City Walk за разработване на стратегия за развитие на публичните пространства, подкрепа на пешеходството, устойчиви форми на мобилност и ограничаване на автомобилния трафик.

Още...