pixel

Rigips обшивка на скатен покрив от специални плоскости Rigidur на метална конструкция от Rigips CD профили, монтирани с регулиращи скоби 4.70.81

Rigips обшивка на скатен покрив от специални плоскости Rigid.dwg  Rigips обшивка на скатен покрив от специални плоскости Rigid.pdf

Rigips обшивка на скатен покрив от специални плоскости Rigidur на метална конструкция от Rigips CD профили, монтирани с регулиращи скоби 4.70.81

1. Rigidur плоскости
2.1 Rigips CD профил 0,6 mm
2.4 Rigips директен окачвач (или регулираща скоба)
3. Изолация от минерална вата
4.1 Винтове Rigidur H
4.2 Рапидни винтове за дърво
4.3 Rigips винтове самонарезни с плоска глава 421/9.5 LB
5. Фугопълнител Rigips
6 Паропреграда
6.a Алтернативна паропреграда
7. Дървена обшивка 22 mm
Максимално отстояние на CD профила от дървените греди (х) в
зависимост от дължината на окачвача (скобата):
Регулираща скоба 110 mm – Максимално отстояние 40 mm
Окачвач 125 mm – Максимално отстояние 75 mm
Окачвач 150 mm – Максимално отстояние 100 mm

Техническа бележка:

Пожароустойчивост
REI 30

Тегло
14-17 kg/m²

Oписание
А: 4.70.81 (REI 30)
Еднослойна обшивка от плоскости 1xRigidur 10 mm на метална конструкция от Rigips CD профили, изолация от минерална вата 100 mm с
минимална плътност от 12 kg/m³. (напр. Isover Akusto)
В: 4.70.81 (REI 30)
Еднослойна обшивка от плоскости 1xRigidur 12.5 mm на метална конструкция от Rigips CD профили, изолация от минерална вата 100 mm с
минимална плътност от 12 kg/m³. (напр. Isover Akusto)

Сен-Гобен България – Ригипс
Сен-Гобен България – Ригипс

Сен-Гобен България – Ригипс

Направление Rigips е част от Сен-Гобен България ЕООД, дъщерно дружество на Сен-Гобен, световен лидер в производството и дистрибуцията на строителни продукти. Фирмата предлага на българския пазар пълната гама продукти за сухо строителство с марка Rigips – гипскартон, профили, аксесоари, фугопълнители, както и широка гама гипсови мазилки и шпакловки. Продуктите с марка Rigips се предлагат в дилърската мрежа на фирмата в цялата страна.

Още...