pixel

Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от Rigips CD профили монтирани с директни окачвачи 4.70.15

Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от Ri.dwg  Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от Ri.pdf

Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от Rigips CD профили монтирани с директни окачвачи 4.70.15

1. Rigips плоскости
2.1 Rigips CD профил 0,6 mm
2.4 Директен окачвач
3. Изолация от минерална вата
4.1 Rigips винтове TN 212/25
4.2 Рапидни винтове за дърво
4.3 Rigips винтове самонарезни с плоска глава 421/9.5 LB
5. Фугопълнител Rigips
6 Паропреграда
6.a Алтернативен монтаж на паропреграда

Техническа бележка:

Пожароустойчивост
REI 15 – 30

Тегло
14-24 kg/m²

Описание
А: 4.70.15 (REI 15)
Еднослойна обшивка от плоскости Rigips 1xRB (A) 12.5 mm на метална конструкция от Rigips (CD) профили, монтирани към гредите с
директни окачвачи, с минерална изолация 100 mm с минимална плътност 15 kg/m³. (напр. Isover Akusto)
B: 4.70.15 (REI 15)
Еднослойна обшивка от плоскости Rigips 1xRF (DF) 12.5 mm на метална конструкция от Rigips (CD) профили, монтирани към гредите с
директни окачвачи, с минерална изолация 100 mm без допълнителни изисквания
С: 4.70.15 (REI 30)
Двуслойна обшивка от плоскости Rigips 2xRB (A) 12.5 mm на метална конструкция от Rigips (CD) профили, монтирани към гредите с директни
окачвачи, с минерална изолация 160 mm с минимална плътност 40 kg/m³. (напр. Isover UNI)
D: 4.70.15 (REI 30)
Еднослойна обшивка от плоскости Rigips 1xRF (DF) 15 mm на метална конструкция от Rigips (CD) профили, монтирани към гредите с директни
окачвачи, с минерална изолация 100 mm с минимална плътност 15 kg/m³. (напр. Isover Akusto)

Сен-Гобен България – Ригипс
Сен-Гобен България – Ригипс

Сен-Гобен България – Ригипс

Направление Rigips е част от Сен-Гобен България ЕООД, дъщерно дружество на Сен-Гобен, световен лидер в производството и дистрибуцията на строителни продукти. Фирмата предлага на българския пазар пълната гама продукти за сухо строителство с марка Rigips – гипскартон, профили, аксесоари, фугопълнители, както и широка гама гипсови мазилки и шпакловки. Продуктите с марка Rigips се предлагат в дилърската мрежа на фирмата в цялата страна.

Още...