pixel

Прозорец на ЕПЖС, хоризонтален разрез

PDF

Sofia

1. Стенeн панел от сгуробетон;
2. Хоросан;
3. Топлоизолация – стиродур 9 см;
4. Стъклофибърна, армираща мрежа с лепило хоросан;
5. Грунд за декоративна мазилка;
6. Декоративна мазилка;
7. Ъглов профил;
8. Прозорец;
9. Пяна;
10. Гъвкав уплътнител;
11. Интериорна мазилка.

NiproITIS

Архитектура и градоустройство, София
Архитектура и градоустройство, София

Архитектура и градоустройство, София

Направление „Архитектура и градоустройство“ информира и комуникира с гражданите за промени, решения, предстоящи обществени обсъждания и всичко свързано с дейността му. Всеки гражданин, които би искал да бъде информиран, да изрази своята гражданска позиция или да сподели предложения относно решаването на общественозначими казуси свързани с дейността на НАГ, може да ни последва във Facebook и в Twitter.

Още...