pixel

Пространство за образование в Мозамбик с устойчив отпечатък

RootStudio

Изграждане на мултидисциплинарно пространство за образование, което насърчава овластяването на жените, за да се превърнат те в двигатели на промяната – това беше задачата, която RootStudio получи за първия си проект за екокампус с устойчива визия, който оказа положително въздействие в Нампула, известна като северната столица на Мозамбик.

Изграждането на академията Girl Move, ръководено от архитект Жоао Сеиро Ботейро и разработено в партньорство с архитект Паз Брага, създаде достойно място, отворено за общността, където момичетата и младите жени могат да се възползват от равен достъп до образование и система за наставничество, насочена към премахване на неравнопоставеността между половете в страна, в която жените имат ограничени възможности за цялостно личностно развитие.

RootStudio

Проектът следва принципа за ефективно използване на площта от 300 квадратни метра и ограничен бюджет, като същевременно се вземат предвид природните и климатични условия на региона, включително екстремните горещини.

RootStudio проектира сградата като единен обем със зони за групови занимания със сводести покриви и вътрешна градина, като се съобразява и хармонизира с околната среда. Светлината пада индиректно във вътрешността на сградата, за да се избегне горещината, без да се жертва естественото осветление. За да се постигне това, отворите в стените и перголите са разположени така, че да създават поетична игра на светлина и сянка, която подчертава теракотените нюанси на мястото.

RootStudio

Екстериорът предлага и зони, защитени от дървета, като вътрешния двор, класна стая на открито с капацитет 50 души, и площада пред главния вход, където се провеждат събития и презентации в края на курсовете.

Нововъведенията на RootStudio съчетават традиционни техники за производството на тухли в Мексико и Мозамбик. Необработената пръст се изпича по метод, при който се използват черупки, за да се намали нуждата от дърво.

RootStudio

Тухлите са избрани като строителен материал, достъпен за общността, а въздействието им е подсилено чрез подреждането им в стените в шарки, типични за традиционни текстилни материали. Те са направени с пръст, добита при изкопа на основите, като по този начин са постигнати значителни икономии и е удвоена застроената площ. Участват над 200 души, включително студенти и местни жители, които са придобили знания за биостроителството.

RootStudio

В интериора присъстват естествени материали, като например дърво за мебелите и рафтовете за книги, а диагоналните и геометричните мотиви преобладават върху вратите и прозорците. В дизайна на осветлението са използвани занаятчийски техники за изработване на многоцветни лампи.

Снимки: RootStudio

Детайли
Детайли

Детайли

Каталог с над 900 архитектурни детайли за свободно ползване, предоставени ни от водещи компании в областта на строителството. Посетителите могат да теглят архитектурни детайли за много конструктивни решения на сградните елементи в PDF, DWG, JPG, DXF или PLA формати, сортирани по категория, фирма производител, формат за сваляне и ключова дума. Детайлите са изготвени в съответствие с най-новите строителни изисквания към сградните конструкции.

Още...