pixel

Проектът AI TreeHouses на Хасан Рагаб

Hassan Ragab

Изкуственият интелект (ИИ) трансформира начина, по който архитектите и дизайнерите реализират своите концепции. Едно от последните постижения в тази област е използването на модели за преобразуване на текст в изображение, като например Stable diffusion, които създават визуални концепции за различни проекти. Целта на проекта Ai TreeHouses е да се проучи как Stable diffusion е използван за генерирането на визуални концепции за къщичка на дърво в гората и защо ИИ се оказва толкова полезен инструмент за архитекти и дизайнери в етапа на създаване на самата концепция.

Hassan Ragab

Stable diffusion може да се използва за създаване на подробни и точни изображения от просто текстово описание. Тази технология позволява на архитектите и дизайнерите да вдъхнат живот на своите концепции с несравнима детайлност и точност, като им предоставя мощен инструмент за визуализиране на безпрецедентни идеи за много кратко време.

В случая с къщата на дърво в гората Stable diffusion беше използвана за генериране на визуални концепции, които точно уловиха красотата и сложността на горската среда. Изображенията, създадени от Stable diffusion, са ясни, детайлни и представят реалистично идеите на архитектите и дизайнерите.

Hassan Ragab

Едно от основните предимства на използването на модели като Stable diffusion е способността им да спестяват време и ресурси. Вместо да се налага да създават подробни чертежи и модели, архитектите и дизайнерите могат просто да предоставят описание на концепцията си, а Stable diffusion ще генерира изображенията вместо тях. Това може да бъде особено полезно в ранните етапи на проекта, когато се проучват и усъвършенстват много концепции.

Снимки: Hassan Ragab

Детайли
Детайли

Детайли

Каталог с над 900 архитектурни детайли за свободно ползване, предоставени ни от водещи компании в областта на строителството. Посетителите могат да теглят архитектурни детайли за много конструктивни решения на сградните елементи в PDF, DWG, JPG, DXF или PLA формати, сортирани по категория, фирма производител, формат за сваляне и ключова дума. Детайлите са изготвени в съответствие с най-новите строителни изисквания към сградните конструкции.

Още...