Проект за декоративен таван над касите в хипермаркет в Свиленград

market

Този окачен таван служи за маркиране на входното пространството и касите в хипермаркета. В основата на формообразуването е графична рисунка на шевица, съставена от ромбове и линии. Графиката е апликирана върху сложна синусоидна повърхнина.

market

ГРИД архитекти
ГРИД архитекти

ГРИД архитекти

ГРИД архитекти (grid.bg) е студио основано през 2011 от арх. Георги Рафаилов. По-късно се присъединява арх. Гергана Тилева. Георги Рафаилов завършва УАСГ в катедра промишлени сгради. Интересува се задълбочено от използването на върхови технологии и дигитален дизайн в архитектурата. Гергана Тилева завършва архитектура във Франция, като нейният професионален интерес е насочен към обществената архитектура и към изкуството, като средство за създаване на публични пространства. Двамата успяват да намерят пресечни точки в интересите си и започват да създават заедно едновременно артистични и високотехнологични дизайни за обществени пространства. Наред с конвеционални проекти, студиото разработва множество проекти с така наречения „параметричен дизайн“ за създаване на структури със свободни органични форми и сложна геометрия. Параметризирането е процес на формообразуване чрез създаване (програмиране) на математически алгоритъм (скрипт). Често параметричните форми са образувани от голям брой различни по форма и размер съставни елементи. Компютърният параметричен модел позволява автоматизиране и „изваждане“ на прецизна спецификация и номенклатура на множеството уникални съставни елементи. Компютърният дизайн предполага високо технологично производство с изцяло цифрови машини, което води да оптимизиране на производствения процес, както и до възможността за лесно реализиране на “невъзможно“ сложни геометрични композиции.

Още...