pixel

Полиуретанова хидроизолационна система при обръщане към борд без шапка

Полиуретанова хидроизолационна система при обръщане към борд без шапка.pdf

Полиуретанова хидроизолационна система при обръщане към борд без шапка.dwg

Isomat

Таблица с материали

Наименование
1 Стоманобетонна плоча, дебелина съгласно част СК
2 Пароизолация
3 Топлоиз. плоскост от XPS, дебелина съгл. проекта по част ЕЕ
4 Полиетиленово фолио
5 Армиран бетон за наклон/замазка с полимерен латекс Adiplast 20 кг/м³
6 Primer-PU 100 еднокомп. полиурет. грунд за порьозни основи при влага в основата под 4%
7 Isoflex-PU 500 полиуретанова хидроизолационна мембрана армирана с полиестерен плат (3 слоя)
8 Isoflex-PU 500 полиуретанова хидроизолационна мембрана армирана с полиестерен плат 10 см (1 слой) при вътр. ъгли
9 Isoflex-PU 500 полиуретанова хидроизолационна мембрана (2 слоя) по борд
Изомат интернешънал
Изомат интернешънал

Изомат интернешънал

Isomat е мултинационална компания, която произвежда строителни химически материали и сухи смеси. Основана е през 1980г. и в момента е един от основните производители на строителни материали в югоизточна Европа, притежаваща 3 производствени линии в Гърция, Сърбия и Румъния, 7 дъщерни дружества в България, Германия, Русия, Турция, Румъния, Сърбия и Словения, и осъществява международни продажби в повече от 55 държави по света.

Още...