pixel

Отворена църква във Флоренция с уникален дизайн

Moshe Katz Architect

Отворената църква във Флоренция представлява необходимостта да се разчупи стереотипа, затвореното пространство на религията в ограничени граници, където се провежда срещата на културната общност, за да бъде достъпна за всички.

„След като взех кутията на сградата и я разрязах по ъглите, открих идентичността и независимостта на фасадната стена като елемент“, казва архитектът Моше Кац. Платното на духовността и светлината, където Бог е бил представен, сега се вижда като прозрачна стена от светлина в чистата си форма и истина.

Moshe Katz Architect

Тънката стоманена конструкция и гредите свързват фасадите в пресечки – пресъздавайки чистото значение на кръста – като мотивация за среща и обединяване на хората и светлината в едно. Пространството е отворено във всички посоки и се вписва в околния парк. Природата и човека се срещат без ясно разграничение, а с плавно сливане между естествената и ритуалната среда.

Moshe Katz Architect

С този жест се създават нови градски перспективи, вертикални и хоризонтални, към небето и града. Пространство е ритуално и служи за религиозни цели, а през останалото време е място за събиране на хората и за градска култура, обединяващо всички с помощта на пространството и светлината.

Moshe Katz Architect

Отворената църква не е просто открито пространство; това е място да отворим умовете и перспективата си към нови начини за разбиране на себе си, града и божествеността във всеки от нас. Да разпознаем взаимосвързаността между всички нас не чрез затворено пространство, а чрез свобода.

Снимки: Moshe Katz Architect

Детайли
Детайли

Детайли

Каталог с над 900 архитектурни детайли за свободно ползване, предоставени ни от водещи компании в областта на строителството. Посетителите могат да теглят архитектурни детайли за много конструктивни решения на сградните елементи в PDF, DWG, JPG, DXF или PLA формати, сортирани по категория, фирма производител, формат за сваляне и ключова дума. Детайлите са изготвени в съответствие с най-новите строителни изисквания към сградните конструкции.

Още...