pixel

Нов модел на устойчиво и 3D отпечатано селище

Sunflower Village

Архитектите от Valentino Gareri Atelier обединиха усилията си с консултанта по технологии и уелнес Стив Ластро от 6Sides и глобалните иноватори в изграждането на уелнес недвижими имоти Delos, за да създадат Sunflower Village, използвайки хуманистичен и социологически подход към жилищните технологии и живота в общност. Селището включва 19 жилища, подредени в композиция на слънчоглед, който „следва слънцето“.

Sunflower Village

Техният проект идва като отговор на многото хора, които искат да избягат от градовете по време на пандемията и се чувстват насърчени от новоналожените политики за работа от дома. Това преминаване от големи градове към малки провинциални селища доказва необходимостта да се преосмислят тези пренебрегвани райони и да се дефинира нов модел на град за бъдещето след пандемията.

Sunflower Village

Едноетажните къщи са построени с технология за 3D принтиране с бетон. Къщите са разпределени около централна комунална зона с фотоволтаични покриви, оформени и наклонени към слънцето, за да получават директна чиста енергия. Всяка къща е проектирана да бъде енергийно ефективна, не само поради ориентацията си, но и поради фотоволтаични безрамкови керемиди, с които са облицовани покривите. Чистата соларна енергия се събира в батерии и се използва за система за подово отопление, климатизация и за захранване на електрически автомобили. Наклонените покриви се използват също и за събиране на дъждовна вода за тоалетни и напояване. Геометрията, разположението и ориентацията на къщата насърчават и увеличават ефекта на комина при естествената вентилация, намалявайки нуждата от автоматизирана климатизация.

Sunflower Village

Тъй като уелнесът е в челните редици на Слънчогледовото село, всеки дом е снабден с Darwin Home Wellness Intelligence от Delos – първата в света цялостна уелнес платформа за дома, която е проектирана да подобри пасивно човешкото здраве и благосъстояние чрез пречистване на въздуха, филтриране на водата и осветление, което имитира естествената дневна светлина. Кръговата конфигурация осигурява по-устойчив начин за свързване на единиците, като създава силно чувство за общност и намалява броя на необходимите пътища и превозни средства. Този новопредложен модул за живот може да бъде предаден на други сгради с обществени функции като училища, детски градини и граждански центрове.

Sunflower Village

Детайли
Детайли

Детайли

Каталог с над 900 архитектурни детайли за свободно ползване, предоставени ни от водещи компании в областта на строителството. Посетителите могат да теглят архитектурни детайли за много конструктивни решения на сградните елементи в PDF, DWG, JPG, DXF или PLA формати, сортирани по категория, фирма производител, формат за сваляне и ключова дума. Детайлите са изготвени в съответствие с най-новите строителни изисквания към сградните конструкции.

Още...