Международният студентски конкурс Saint-Gobain Multi Comfort е с ново име

isover

Архитектурният студентски конкурс 2022 (по-известен досега като Международен студентски конкурс Multi Comfort) е надпревара в два етапа: национално и международно ниво.

Организиран е за първи път от Saint-Gobain Isover в Сърбия през 2004 г., а на следващата 2005 година се превръща в международно събитие, като първото издание на международния финал се провежда в България. В последното издание на конкурса за създаване на жилищна зона в Париж участваха над 2800 студента от 38 държави.

isover

По време на 17-тото международно издание на Архитектурния студентския конкурс 2022, заданието, разработено съвместно с община Варшава, е да се създаде визия за обновяване на зоната до ж.п. гара Варшава Изток.

Участниците в конкурса е необходимо да създадат визия за развитието на територията, вземайки предвид едновременно характеристиките на терена, планът на Варшава за постигане на климатичните цели до 2050 г., както и очакванията на младите хора да се установят и развиват в столицата. Проектът включва възстановяване на съществуваща фабрика, която ще бъде използвана за интеграция на местната общност, както и за строителство на нови жилищни сгради, някои от които ще се използват под наем като частни студентски апартаменти. Проектът е необходимо да бъде иновативен и „устойчив“, в съответствие с техническите изисквания предоставени от Saint-Gobain.

Предложеното решение е необходимо да:
– бъде в съответствие с визията за „климатично – неутрална“ Варшава през 2050 г. и със стратегията на Община Варшава за 2030 г. (#Warsaw2030);
– се впише хармонично в заобикалящата среда;
– бъде достъпно от икономическа гледна точка;
– предложи решение, което да превърне терена в атрактивна зона за младите хора и местната общност.

Официалното откриване в България се проведе на 07-ми октомври 2021г. в УАСГ.

isover

Кой има право да участва в конкурса?

В конкурса имат право да участват студенти по архитектура, дизайн, урбанизъм и инженерни специалности, свързани със строителство на сгради от съответните университети в България.

В конкурса могат да вземат участие всички студенти от 1-ви до 6-ти курс, включително през академичната 2021-2022 год. (задължително е да бъдат студенти в момента на регистрация).

Могат да участват и студенти по стипендиантски програми и програми за обмен.

Участниците представляват своя университет и страната, в която учат по време на провеждане на конкурса.

Студентите могат да участват както индивидуално, така и в екип от максимум 2-ма участника.

Един студент няма право да участва в два различни екипа, в рамките на едно и също издание на конкурса. В конкурса може да се участва само с един проект от участник или екип.

Един екип няма право да участва в 2 различни Национални финала.

Сен-Гобен България – Изовер
Сен-Гобен България – Изовер

Сен-Гобен България – Изовер

Направление Isover е част от Сен-Гобен България ЕООД, дъщерно дружество на Сен-Гобен, световен лидер в производството и дистрибуцията на строителни продукти. Isover е най-големият производител на минерални (стъклени и каменни) вати в света. Изовер предлага ефективни решения за топло- и звукоизолация на сгради, като гарантира сигурност и комфорт на обитателите.

Още...