Конгломерат – Павилион България на Квадринале за сценография и театрален дизайн в Прага

conglomerat

Проектът е под ръководството на Съюза на Българските Художници с финансовата подкрепата на Министерството на Културата и Столична Община.
Куратор и концепция – Огняна Серафимова.
Проектът е създаден от сътрудничеството на голям екип от сценографи, архитекти и компютърни специалисти.

Конгломерат е интерактивен „информационен мехур“ – хранилище на най-качествените от визуална гледна точка произведения в България в 6 различни жанра. Конгломерат е машина, пренасяща посетителите във света на сценичните изкуства.

Конгломерат е високотехнологичен пчелен кошер. Клетките на кошера съдържат добавена реалност (augmented reality) представяща общо 54 избрани произведения на театралното и кино изкуство в България. Добавената реалност “изкача” от клетките при насочване на мобилно устройство към конструкцията.

Конгломерат е „биомеханичен глобус“ във вътрешността на който съществува една съвсем различна виртуална реалност. Посредством VR очила зрителят буквално се пренася на сцената в откъси от виртуално пресъздадени представления.

conglomerat

Конструкцията представлява деформиран и изцяло параметризиран геодезически купол, съставен от 224 различни шестоъгълни елемента. Елементите са направени от лазарно изрязани и сгънати стоманени листове. Шестоъгълните елементи интерпретират отварящото се и затварящо движението на фотографска бленда.

conglomerat

conglomerat

conglomerat

conglomerat

ГРИД архитекти
ГРИД архитекти

ГРИД архитекти

ГРИД архитекти (grid.bg) е студио основано през 2011 от арх. Георги Рафаилов. По-късно се присъединява арх. Гергана Тилева. Георги Рафаилов завършва УАСГ в катедра промишлени сгради. Интересува се задълбочено от използването на върхови технологии и дигитален дизайн в архитектурата. Гергана Тилева завършва архитектура във Франция, като нейният професионален интерес е насочен към обществената архитектура и към изкуството, като средство за създаване на публични пространства. Двамата успяват да намерят пресечни точки в интересите си и започват да създават заедно едновременно артистични и високотехнологични дизайни за обществени пространства. Наред с конвеционални проекти, студиото разработва множество проекти с така наречения „параметричен дизайн“ за създаване на структури със свободни органични форми и сложна геометрия. Параметризирането е процес на формообразуване чрез създаване (програмиране) на математически алгоритъм (скрипт). Често параметричните форми са образувани от голям брой различни по форма и размер съставни елементи. Компютърният параметричен модел позволява автоматизиране и „изваждане“ на прецизна спецификация и номенклатура на множеството уникални съставни елементи. Компютърният дизайн предполага високо технологично производство с изцяло цифрови машини, което води да оптимизиране на производствения процес, както и до възможността за лесно реализиране на “невъзможно“ сложни геометрични композиции.

Още...