pixel

Къща в хармония с околната среда

Rambla

Климатичната къща Rambla в Murcia е пилотен проект, който демонстрира как архитектурата може да способства за възстановяването на биоразнообразието. За тази цел екипът по планиране на Andrés Jaque от Службата за политически иновации и Miguel Mesa del Castillo разработват еднофамилна къща с интелигентна напоителна система, която е в унисон с местните климатичните условия и същевременно осигурява местообитание за птици, насекоми и растителност.

Rambla

Районът на Murcia се характеризира със суша, температури над 40°C, мека зима и малко валежи. В селските райони на провинцията в Югоизточна Испания речните корита и браздите, образувани от ерозията, образуват т.нар. ramblas. Тези корита се запълват само по време на обилни сезонни валежи и тогава се превръщат във влажни зони с биоразнообразие, което е от съществено значение за почвите и климата на целия регион. Влагата се съхранява в най-дълбоките слоеве и гарантира, че растенията могат да преживеят дори дълги периоди на засушаване. В хода на урбанизацията от 80-те години на миналия век насам тези природни процеси са нарушени, а ценните екосистеми са последователно унищожени.

Rambla

С климатичната къща Rambla испанското архитектурно дуо иска да привлече вниманието към този проблем в град Molina de Segura. Проектът има за цел да се превърне в инструмент за възстановяване на природата и да противодейства на причинените от човека щети върху околната среда и климата. Поради факта, че къщата е разположена в средата на такова корито, фокусът е върху работата с ценния воден ресурс. Вместо да се намесва агресивно в околната среда, новата сграда е изградена върху пилони. Със своята многоъгълна форма тя е организирана около елипсовиден вътрешен двор, засаден с местни видове. Прозорци от пода до тавана извеждат жилищните помещения с площ 140 кв.м на веранда, обграждаща градината. С мраморния си под тя предлага на обитателите място за разхлаждане и гледка към зеленината. Водата преминава по спираловидна тръбна система на покрива. Там слънцето я нагрява през цялата година и осигурява топлата вода в къщата.

Rambla

Цялата дъждовна вода се отвежда през покрива и се събира в големи резервоари. По този начин се съхранява и се използва повторно и сивата вода от душовете и тоалетните. Сензорите измерват влажността на почвата и в зависимост от прогнозата за времето регулират автоматичното поливане на градината. Благодарение на интелигентната концепция се постига благоприятен микроклимат както в двора, така и под и около семейната къща. Това създава идеални условия за животните и растенията в пустеещия район и допринася за устойчивото съживяване на местната флора и фауна.

Снимки: José Hevia

Детайли
Детайли

Детайли

Каталог с над 900 архитектурни детайли за свободно ползване, предоставени ни от водещи компании в областта на строителството. Посетителите могат да теглят архитектурни детайли за много конструктивни решения на сградните елементи в PDF, DWG, JPG, DXF или PLA формати, сортирани по категория, фирма производител, формат за сваляне и ключова дума. Детайлите са изготвени в съответствие с най-новите строителни изисквания към сградните конструкции.

Още...