pixel

Камарата на архитектите в България отбелязва 85 години от създаването си

kab

Началото на честванията ще бъде обявено на 21-то Общо събрание на КАБ. То ще бъде официално открито с коктейл на 14 април от 19:00 ч. в хотел “Маринела” София. На него ще бъде обявено началото на тържествата по случай 85 години от създаването на КАБ. По този повод е планирана мащабна изложба, която ще гостува последователно на всички 28 регионални колегии на КАБ. Експозицията ще бъде представена в рамките на една до две седмици във всеки град – домакин на събитието и ще включва по едно табло със знакова сграда/елемент от съответната колегия. Паралелно с изложбата ще се провеждат професионални лекции и дискусии на архитектурна тематика във всеки един от регионалните центрове. В рамките на честванията ще се проведе и конкурсът “Български архитектурни награди 2022”.

Инженерно-архитектната камара е учредена на 7 октомври 1937 г. с наредба – закон на правителството. След вливане в Научно-технически съюз през 1949 г., КАБ се възстановява през 1991 година. През 2003 г. Народното събрание приема специален Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, с който се учредява Камара на архитектите, която приема наименованието на камарата от 1991 година.

Деловата част на Общото събрание ще се състои на 15 и 16 април от 9:00 часа в хотел “Маринела” София, зала „София Гранд“. Очаква се събитието да бъде официално открито от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Стефан Аспарухов. На събранието ще бъде избран новият състав на Комисията по дисциплинарно производство, която следи за изпълнението на професионалните задължения на проектантите – членове на КАБ. Предвижда се да бъде определен размерът на годишните членски вноски, както и да бъдат приети изменения и допълнения в устава на организацията. Общото събрание ще се излъчва в реално време на официалната фейсбук страница на КАБ.

Сред официалните гости, които са потвърдили присъствие на събитието, са: зам.-председателят на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към НС арх. Йордан Терзийски, главният архитект Здравко Здравков, общински съветници, представители на политически партии, висши училища, професионални организации и много други.

 Дневният ред на Общото събрание е следният:
отчет за дейността на Управителния съвет за периода октомври 2020 г. – 31 декември 2021 г.;
– отчет за дейността на Контролния съвет за периода октомври 2020 г. – 31 декември 2021 г.;
– отчет за дейността на Комисията по дисциплинарно производство за периода октомври 2020 г. – 14 април 2022 г.;
– отчет за финансовите приходи и разходи на КАБ за периода октомври 2020 г. – 31 декември 2021 г.;
– освобождаване на Председателя и членовете на Комисията по дисциплинарно производство с мандат 20 май 2019 г. – 20 май 2022 г.;
– избор на Председател и членове на Комисията по дисциплинарно производство с нов мандат от 20 май 2022 г. – 20 май 2025 г.;
– освобождаване на арх. Банко Банов като член на Контролния съвет, избор на член на Контролния съвет за довършване на мандата;
– определяне на размера на встъпителните и годишните вноски;
– приемане на Бюджет на КАБ за 2022 г.;
– приемане на изменения и допълнения в Устава на КАБ.

Повече подробности за 21-то Общо събрание на КАБ можете да откриете тук.

Детайли
Детайли

Детайли

Каталог с над 900 архитектурни детайли за свободно ползване, предоставени ни от водещи компании в областта на строителството. Посетителите могат да теглят архитектурни детайли за много конструктивни решения на сградните елементи в PDF, DWG, JPG, DXF или PLA формати, сортирани по категория, фирма производител, формат за сваляне и ключова дума. Детайлите са изготвени в съответствие с най-новите строителни изисквания към сградните конструкции.

Още...