pixel

Какво представляват градовете-градини

Garden_City

След индустриалната революция много европейски градове се сблъскват с безпрецедентно увеличаващи се темпове на нарастване на населението, засилено от миграцията на хора от селските към градските райони, търсещи по-добри възможности. Въпреки че градовете стават все по-привлекателни, проблеми като замърсяването и растежа на неформалните селища също се засилват. Междувременно провинцията осигурява близост до природата и изобилие от ресурси, но страда от изолация и намаляване на възможностите за заетост.

В светлината на тези проблеми в края на XIX век се създава концепцията за градовете-градини, позната като Garden Cities. Тя се основава на създаването на поредица от малки градове, които да комбинират предимствата на двете среди.

Ебенезер Хауърд (1850-1928), който изучава на академично ниво градовете, е един от най-влиятелните хора зад това движение. Хауърд публикува „To-morrow a Peaceful Path to Real Reform“ (1898) – книга, която е преиздадена четири години по-късно като “Garden Cities of Tomorrow” (1902) и го прави широко известен.

Garden_City

Хауърд организира Асоциацията на градовете-градини през 1899 г. в Англия, за да популяризира идеите за социална справедливост, икономическа ефективност, разкрасяване, здраве и благополучие в контекста на градското планиране.

Диаграмата с трите магнита  е емблематична и  обобщава идеите за тези градове. Всеки магнит представлява специфична среда: град, държава и град-държава. Първите два изброяват положителните и отрицателните страни на градския живот и живота в провинцията, докато третият комбинира техните предимства.

Идеализираната визия за града съдържа специфични утопични елементи като малки общности, планирани по концентричен модел, който да включи жилища, индустрия и селско стопанство, заобиколени от зелени пояси, които да ограничат растежа им. Много диаграми и карти илюстрират клъстери от няколко града.

Garden_City

Градове като Letchworth Garden City, Welwyn Garden City и Stockfeld в Англия са били построени с помощта на тези идеи, но концепцията е имала влияние и в други страни, дори извън Европа, с адаптации и интерпретации според различния географски и исторически контекст.

Тази концепция често се преразглежда и до днес, макар и в доста различен вид от първоначалната идея. Предлагат се решения за градоустройство, които се опитват поне на теория да постигнат по-голяма интеграция между градските зони и зелените площи.

Но дори като се има предвид теоретичната и концептуална пропаст между идеите на Хауърд и по-новите проекти за градоустройство, последните със сигурност подчертават значението на изучаването и разбирането на тези концепции и до днес.

Garden_City

Детайли
Детайли

Детайли

Каталог с над 900 архитектурни детайли за свободно ползване, предоставени ни от водещи компании в областта на строителството. Посетителите могат да теглят архитектурни детайли за много конструктивни решения на сградните елементи в PDF, DWG, JPG, DXF или PLA формати, сортирани по категория, фирма производител, формат за сваляне и ключова дума. Детайлите са изготвени в съответствие с най-новите строителни изисквания към сградните конструкции.

Още...