pixel

Как се проектира неформално?

building

Снимка: Shutterstock

Неформалната архитектура е доминиращият начин на урбанизация в бързо развиващите се и индустриализиращи се градове по света. В Делхи, града с най-голямо население в Индия, половината от жителите му живеят в неофициални селища. В Лагос, с население над 22 млн. души, 60% от жителите му също живеят в неофициални селища. Този модел се наблюдава и в Кайро, Йоханесбург, Киншаса и други градове в глобалния юг, които са изправени пред сходни предизвикателства, свързани с неравенството и недостига на жилища. С нарастването на населението им и напредването на урбанизацията, проучването на неформални архитектурни схеми за справяне с търсенето на достъпни жилища и основни услуги само ще се увеличава. Докато основната цел на проектирането е да осигури структура, уроците от неформалната архитектура предлагат прозрения за това как архитектите могат да реагират на такива схеми.

Обикновено работата на архитекта е във формалната сфера. Тя включва създаване на структура там, където такава липсва, намиране на решения на проблеми, придаване на форма на липсващите контексти и поправяне на това, което се счита за счупено. Тъй като градовете растат бързо и се борят за адаптиране към промените, неформалността става всеобхватна, разширявайки границите на архитектурата отвъд физическите заграждения. Тя обхваща пространствени, социални, културни, традиционни и градски еволюционни процеси. Без значение колко добре планиран е един град, неофициалните пространства като домове, магазини и обществени зони неизбежно ще се появят, оформяйки самия урбанизъм. Ето защо е необходимо да се погледне от микроперспектива на неформалността и да се разберат произтичащите от нея нужди.

building

Снимка: Shutterstock

Една от основните характеристики на неформалната архитектура е тенденцията да бъде многофункционална. Архитекти като Люсиен Крол установяват, че монофункционалните единици на неформалността остават неизползвани. Той вижда неформалността като сложни адаптивни системи, в които се появяват динамични и непредвидими модели на самоорганизация в рамките на определени нива на устойчивост или уязвимост. Проектирането за неформална среда трябва да отразява това поведение, оформяйки пространство и места с тенденция те да се променят и да приемат многобройни програми, дори такива, които са извън компетенциите на архитекта.

Неформалните модели се развиват по-скоро като социална основа, отколкото като физическа база

Неформалният социален капитал служи като основа за неформалната архитектура. Обществените пространства в неформалните селища, където самите жители създават свои собствени пространства, не само отразяват техните нужди, но и тяхната идентичност. Чрез включването на общността в процеса на проектиране, вместо да разчита единствено на професионалисти, неформалният процес може да разкрие ценни прозрения за общността, отговорна за тези пространства. Социалните сигнали и общностната идентичност на жителите оказват пряко влияние върху създаването на тези пространства, вдъхвайки им социални ценности, които могат да вдъхновят развитието на физическите пространства. Дизайнерите могат да възпроизведат този подход, като си сътрудничат директно с общността, използвайки нейните умения и идеи за създаване на социални обществени пространства, които поставят основите на неформалната архитектура.

Неформалното проектиране включва и признаване на ролята, която дизайнът може да играе в схема, в която хората имат възможност да създават свои собствени пространства. В този контекст ролята на дизайна се ограничава до създаването на елементи, които потребителите могат да сглобяват, за да формират пространства и места.

Gianluca Stefani

Снимка: Gianluca Stefani

В мащаба на градското проектиране например, една улица не е просто съвкупност от отделни неща. Това е взаимосвързаността на сгради, къщи, магазини, знаци, полицаи, купувачи, коли, улични търговци, правила, тротоари, стоки и колички, които съставляват улицата. Дизайнът на конструкциите, които лесно се сглобяват и разглобяват, отразява неформалния характер на тези пространства. Позволява гъвкавост, преходност и способност за адаптиране към нуждите на потребителя, появявайки се и изчезвайки в градското пространство, приемайки нови форми всеки ден.

Инфраструктурно проектиране за насочване на модела и развитието на неформалните селища

Неформалните селища се намират в райони, в които липсва част или цялата основна социална инфраструктура, като водоснабдяване, канализация, добра пътна мрежа и електричество. Модернизирането на неформално селище включва осигуряването на тази основна инфраструктура и услуги, които могат да подобрят качеството на живот. Важно е обаче да се вземе предвид въздействието на модернизацията върху домакинствата с ниски доходи. Модернизацията има потенциал да повиши цените на земята и жилищата, което може да ограничи достъпа на тези домакинства до жилища, които могат да си позволят. Изследванията показват, че основната инфраструктура като водоснабдяване, електричество, здравеопазване и комунална достъпност са най-важните съоръжения за жителите на неформалните селища. Стратегическото предоставяне на тези съоръжения чрез съвместно проектиране може пряко да повлияе на модела на растеж на неформалните селища.

Cortesía de ConstruyeIdentidad

Снимка: Cortesía de ConstruyeIdentidad

Постепенно създаване на градско пространство

Основният контраст с формалния процес на строителство е, че размерът на всяка стъпка е много по-малък и има по-голям брой адаптации. Неформалните селища, които се характеризират с нововъзникваща морфология и пространственост, се създават чрез тези процеси на постепенна адаптация. Строителството в тези селища често е импровизирано, но винаги има пространствена логика и често значителни нива на дизайнерска изобретателност, тъй като чрез проектирането и строителството се подпомагат различни форми на препитание.

Въпреки че всяка стъпка представлява форма на надграждане, без ограниченията на официалните разпоредби за проектиране и планиране тези адаптации могат да ескалират до лоши условия в бедняшки квартали.

Проектирането за неформална среда включва разглеждане на начините, по които жителите разширяват и обновяват сградите в микропространствени мащаби, и идентифициране на типични стъпки като “разширяване”, “прикрепване”, “замяна”, “разделяне”, “свързване” и “запълване”.

Детайли
Детайли

Детайли

Каталог с над 900 архитектурни детайли за свободно ползване, предоставени ни от водещи компании в областта на строителството. Посетителите могат да теглят архитектурни детайли за много конструктивни решения на сградните елементи в PDF, DWG, JPG, DXF или PLA формати, сортирани по категория, фирма производител, формат за сваляне и ключова дума. Детайлите са изготвени в съответствие с най-новите строителни изисквания към сградните конструкции.

Още...