pixel

Изолация на еркер с Isover

2_3_2_8.DWG  2_3_2_8.DXF  2_3_2_8.PLA

Изолация на еркер с ISOVER

Характеристики:

U=0,17 W/m2K
ΔLw=33 dB
LnTw=41 dB
ΔRw=15 dB
Rw=74 dB
mwBA=102 kg/m2

Слоеве в см:

0,7 паркет – залепен
5,0 циментена замазка
пароизолация ISOVER-Flammex
3,0 плоскости за защита от ударен шум ISOVER Trittschall-dammplatte Tango 35/30
16,0 стоманобетонова плоча
8,0 топлоизолационен филц ISOVER Holzbau-Klemmfilz HB-KF 80
10,0 топлоизолационен филц ISOVER Uniroll-Klemmfilz UNI 10
1,9 плоскости от пресована дървесина V 100
4,0 плоскости за контактна фасада ISOVER Sillatherm WP
0,7 двуслойна мазилка с армировъчна мрежа
0,5 външен слой мазилка
Сен-Гобен България – Изовер
Сен-Гобен България – Изовер

Сен-Гобен България – Изовер

Направление Isover е част от Сен-Гобен България ЕООД, дъщерно дружество на Сен-Гобен, световен лидер в производството и дистрибуцията на строителни продукти. Isover е най-големият производител на минерални (стъклени и каменни) вати в света. Изовер предлага ефективни решения за топло- и звукоизолация на сгради, като гарантира сигурност и комфорт на обитателите.

Още...