pixel

Хидроизолация на отопляем плосък покрив

Хидроизолация на отопляем плосък покрив

1. Стоманенобетонна плоча.
2. Пароизолация Шинделит.
3. Топлоизолация XPS 2х5см=10см.
4. Полиетилен.
5. Бетон за наклон накарета (3х3м) – армиран, ситна фракция.
6. Битумен грунд.
7. Пародренаж Перфор.
8. Два пласта битумна АРР хидроизолация.
9. Холкер min 7х7см.
10. Борд.
11. Топлоизолация XPS 5см.

Хидромат
Хидромат

Хидромат

Фирмата е една от най-големите фирми в България, вносител на газопламъчни, битумни хидроизолации от Чехия и Италия. Предлага всички видове рулонни мембрани – SBS и АРР полимер-битумни мембрани, като за избора на най-подходящия тип изолация екипи от специалисти извършват оглед на място. Анализът на съществуващото състояние е повече от важно за клиента. Топлоизолациите са друга силна страна на ф-ма Хидромат ЕООД. Предлага различни решения с експандиран полистирен – EPS, екструдиран полистирен – G.Tiktas X.P.S и минерални вати. Битумни хидроизолации за основи, тераси и покриви внос от Чехия и Италия. Циментови и полиуретанови хидроизолации. EPS и XPS топлоизолации, каменна и съклена вата.

Още...