pixel

Древните строители в Индия и Югоизточна Азия

 

Древните строители са разбирали дълбоко човешките реакции на условията на околната среда и физическите нужди. Първоначално семейства и племена живеели заедно в покрити с кожа колиби и костни структури. Хиляди години по-късно човешките селища се превръщат в укрепени стени с тухли от кал, заобикалящи правоъгълни обеми с пробити отвори за вентилация и слънчева светлина.

Историците не са постигнали съгласие по отношение на историческите факти от древна Индия и Югоизточна Азия, тъй като харапската писменост в региона не е била дешифрирана точно и в замяна е разкрила много малко за тяхната цивилизация.

Независимо от несигурността на писмените източници, се признава, че повечето от праисторическите структури на Индия са резултат от селища покрай долината на Инд и равнините (днешен Афганистан и Пакистан). Търговията с месопотамци и южни араби им повлиява и те възприемат някои от техните културни характеристики. Харапските селища са били разположени по подреден и правоъгълен начин, ориентирани към основните посоки на света. За разлика от месопотамците и египтяните, при народите по поречието на Инд не е имало дворци или царски палати, а по-скоро много егалитарна социални структури, които са повлияли на последвалите архитектурни видове.  Въпреки това, един много доминиращ тип постройка, който помогна за изучаването на древната архитектура на региона и как тя е била развита през епохите, е храмът.

Монасите от будистката религия живеели в малки, прости килии около открит двор. Тъй като вярата никога не е посочвала определена форма на архитектура за поклонение, будистите са маркирали своите светилища със ступи, подредени могила от развалини и кал, построени в полусферична форма над реликвите. Мнозина вярват, че пътят вътре в тези ступи и аксиалността на поставянето им имат космологични асоциации. Няколко години по-късно (около 250 г. пр. н. е.), ступите били разширени до големи полусферични форми, за да символизират простотата и важността на кръга (план, разрез и кота) и заобиколени от затворена ограда. Конструкцията била увенчана с квадратни парапети, наречени harmica, и тристепенен елемент, наречен chatra, който може да се види ясно в едно от най-известните будистки светилища, The Great Stupa в Санчи.

Индуистките храмове са построени, за да създават връзка между поклонниците и техните богове. Освен местата за молитва, самите храмове са били и къщи за боговете и предмет на поклонение. Храмовете са интегрирали космологията и природата, фокусирайки се върху специфични ориентации, пропорционалност, свещени геометрични форми и аксиалности. През следващите години това, което някога е било построено в малък мащаб, се е издигало драстично на височина, използвайки техники с подпори и прегради. Храмовете се превръщат в имитация на планински вериги, със сложни и прекомерни каменни украшения и резби, както се вижда в един от най-забележителните индуистки храмове, при централната кула на главния храм в Ангкор Ват (около 1120 г. сл. н. е.).

Детайли
Детайли

Детайли

Каталог с над 900 архитектурни детайли за свободно ползване, предоставени ни от водещи компании в областта на строителството. Посетителите могат да теглят архитектурни детайли за много конструктивни решения на сградните елементи в PDF, DWG, JPG, DXF или PLA формати, сортирани по категория, фирма производител, формат за сваляне и ключова дума. Детайлите са изготвени в съответствие с най-новите строителни изисквания към сградните конструкции.

Още...