pixel

Casa La Inesita в Кордоба

casa-la-inesita

La Inesita е постройка от 6 къщи с площ от 550 кв.м, която се намира в Кордова, Аржентина. Градът е станал презастроен и пренаселен. Това тревожи част от населението, която вижда това развитие като заплаха за еднофамилните домове в някои квартали и следователно за тяхната идентичност и за начина, по който те са били възприемани и преживявани преди няколко години.

В допълнение към това явление липсва градоустройство, което отчита нуждата от градски пространства. Това е допринесло за загубата на характера на малкия град, изключвайки срещите между съседите и намалявайки публичните пространства до улици и тротоари, като последни липсват в много случаи.

Въз основа на това разбираме, че намесата трябва да започне, от една страна, чрез преодоляване на въздействието, което би могло да генерира по-голямото уплътняване в района, и от друга, чрез предлагане на решения за липсата на градски пространства.

Разширението на тротоара и поставянето на пейка, която минава по цялата фасада, предлага връзка между публични и частни пространства, така че да функционира като „градски буфер“, който насърчава социалните срещи.

По отношение на връзката със заобикалящата среда се работи с поредица от високи базални стени, които скриват естеството на обекта за наблюдателя.

Над тухлена основа с височина 2,50 м е издигнат вторият етаж, чиято фасадата е  боядисана в бяло.  Функционалният контур е прост и ясен. От лявата страна на сградата могат да се движат пешеходците, тук се намират и входовете към приземния етаж на всяка къща. Превозните средства влизат от противоположната страна на зоната за пешеходци.

casa-la-inesita

Детайли
Детайли

Детайли

Каталог с над 900 архитектурни детайли за свободно ползване, предоставени ни от водещи компании в областта на строителството. Посетителите могат да теглят архитектурни детайли за много конструктивни решения на сградните елементи в PDF, DWG, JPG, DXF или PLA формати, сортирани по категория, фирма производител, формат за сваляне и ключова дума. Детайлите са изготвени в съответствие с най-новите строителни изисквания към сградните конструкции.

Още...