pixel

Биоклиматичен небостъргач: стратегии за екодизайн на Кенет Йеанг

Kenneth Yeang

Издигащи се над градовете по цял свят, съвременните небостъргачи отдавна са символ на икономическия растеж и на влошаването на околната среда. Години наред те са осъждани от природозащитниците за това, че са неконтролируеми консуматори на енергия. Малайзийският архитект Кенет Йеанг признава небостъргача за необходимост в съвременните градове и възприема прагматичен подход за екологичност на тази иначе неустойчива сградна типология. Биоклиматичните небостъргачи на Йеанг съчетават икономичност на пространството с устойчивост и подобрен стандарт на живот.

Шампион на устойчивата архитектура в Югоизточна Азия, Кенет Йеанг работи на базата на екологичен подход. Той е ученик на шотландския ландшафтен архитект Иън Макхарг, който го насърчава да проектира в съответствие с регионалния микроклимат. Проектите на Йеанг се отличават със зелена естетика, която надхвърля конвенционалните системи за оценка. С много успешни проекти в портфолиото си, той става известен с това, че преосмисля дизайна на небостъргачите в бързо развиващата се Югоизточна Азия.

Kenneth Yeang

Кенет Йеанг поставя практиката си в пресечната точка на теорията и практиката и става автор на няколко книги за дизайн на небостъргачи. В The Skyscraper Bioclimatically Considered Йеанг описва биоклиматичната архитектура като използване на пасивна, нискоенергийна техника, подходяща конфигурация на сградата, засенчване, разположение на компонентите, избор на материали, ориентация, свързана със слънцето и вятъра, естествена вентилация, висящи градини и вертикално озеленяване. В The Green Skyscraper: the Basis for Designing Sustainable Intensive Buildings е развита обосновката на Йеанг за фокусирането върху небостъргачите като средство за подобряване на екологията в разрастващите се градове.

Йеанг успява да докаже пред клиентите и строителните предприемачи, че проектирането с оглед на климата и използването на пасивни устройства, води до намаляване на общото потребление на енергия на сградите, което допълнително намалява оперативните разходи. Намаленото потребление на енергия означава намалено използване на невъзобновяеми изкопаеми горива, на въглеродните емисии, по-малко замърсяване на въздуха и температурни инверсии.

Kenneth Yeang

Определението на Йеанг за биоклиматична архитектура – пасивни техники, подобряване на околната среда и регионално изразяване – е реализирано чрез строителни стратегии, подчертани в неговите текстове и построени обекти, сред които са Nara Tower в Токио, кулата Menara Mesiniaga и UMNO в Пенанг, Малайзия.

Снимки: Murray Fredericks

Детайли
Детайли

Детайли

Каталог с над 900 архитектурни детайли за свободно ползване, предоставени ни от водещи компании в областта на строителството. Посетителите могат да теглят архитектурни детайли за много конструктивни решения на сградните елементи в PDF, DWG, JPG, DXF или PLA формати, сортирани по категория, фирма производител, формат за сваляне и ключова дума. Детайлите са изготвени в съответствие с най-новите строителни изисквания към сградните конструкции.

Още...