pixel

Автор: Урса

Ursa

Хоризонтална конструкция над отворено пространство, допълнителна изолация от долната страна на еркер

45200.dwg 45200.pdf 1. завършващо подово покритие 2. армирана бетонна плоча 3. защитно фолио 4. Ursa XPS N-III-L 5. армирана бетонна плоча 6. Ursa XPS N-III-PZ-L 7. фасадна изолация с минерална вата (3.3.1.00)

Ursa

Хоризонтална конструкция над отворено пространство допълнителна изолация от долната страна

45100.dwg 45100.pdf 1. завършващо подово покритие 2. армирана бетонна плоча 3. защитно фолио 4. звукоизолация Ursa TSP 5. армирана бетонна плоча 6. Ursa XPS N-III-PZ-L 7. фасадна изолация с минерална вата (3.3.1.00)

Ursa

Хоризонтална конструкция на студен таван дървена междуетажана конструкция

44400.dwg 44400.pdf 1. покритие от гипсови плоскости 2. дървена подова основа 3. защитно фолио 4. Ursa SF 32 – между дървената подконструкция 5. дървен под 6. носеща дървена конструкция 7. звукоизолация Ursa TSP

Ursa

Хоризонтална конструкция между отопляеми пространства-дървена конструкция

43200.dwg 43200.pdf 1. завършващо подово покритие 2. дървена подова основа 3. Ursa SF32 – дървена подконструкция 4. дървена подова основа 5. покритие от гипсови плоскости 6. носеща конструкция – видими дървени греди 7. звукоизолация Ursa TSP