pixel

Автор: Теразид

Вертикален разрез на връзка на топлоизолирана стена със земен насип

PDF1 PDF2 1. Тухлен зид; 2. Лепило за топлоизолационни плоскости; 3. Топлоизолационна плоча; 4. Шпакловка; 5. Стъклофибърна мрежа; 6. Универсален грунд; 7. Фасадна мазилка; 8. Фиксиращ дюбел; 9. Цокълен профил с откапващ ъгъл с мрежа/Затварящ профил; 10. Еластичен уплътнител; 11. Стоманобетонна сутеренна стена; 12. Лепило за топлоизолационни плоскости; 13. Топлоизолационни...

Terazid

Топлоизолация на еркер

PDF 1. Тухлен зид; 2. Лепило за топлоизолационни плоскости; 3. Топлоизолационна плоча; 4. Шпакловка; 5. Стъклофибърна мрежа; 6. Универсален грунд; 7. Фасадна мазилка; 8. PVC фиксиращ дюбел за бетон; 9. Водооткапващ профил; 10. Фиксиращ дюбел.

Terazid

Топлоизолиране на тераса

PDF 1. Тухлен зид; 2. Лепило за топлоизолационни плоскости; 3. Топлоизолационна плоча; 4. Шпакловка; 5. Стъклофибърна мрежа; 6. Универсален грунд; 7. Фасадна мазилка; 8. Фиксиращ дюбел; 9. PVC фиксиращ дюбел за бетон; 10. Подово покритие (гранитогрес); 11. Лепило за плочки; 12. Мазана хидроизолация; 13. Замазка за наклон; 14. Топлоизолационни плоскости...

Terazid

Дюбелиране на топлоизолационни плоскости

PDF 1. Тухлен зид; 2. Лепило за топлоизолационни плоскости; 3. Топлоизолационна плоча; 4. Шпакловка; 5. Стъклофибърна мрежа; 6. Универсален грунд; 7. Фасадна мазилка; 8. Фиксиращ дюбел; 9. PVC фиксиращ дюбел за бетон.

Terazid

Хоризонтален разрез на топлоизолирана стена с PVC дограма

PDF 1. Тухлен зид; 2. Лепило за топлоизолационни плоскости; 3. Топлоизолационна плоча; 4. Шпакловка; 5. Стъклофибърна мрежа; 6. Универсален грунд; 7. Фасадна мазилка; 8. Фиксиращ дюбел; 9. Свързващ профил за прозорец; 10. Топлоизолационни плоскости от XPS; 11. Ъглов профил с мрежа.

Terazid

Деформационна фуга в една равнина, Теразид

PDF 1. Стоманобетонна стена; 2. Лепило за топлоизолационни плоскости; 3. Топлоизолационни плоскости от XPS; 4. Шпакловка; 5. Стъклофибърна мрежа; 6. Универсален грунд; 7. Фасадна мазилка; 8. PVC фиксиращ дюбел за бетон; 9. Профил за деформационна фуга; 10. Топлоизолационен уплътнител.

Terazid

Деформационна фуга в различни равнини

PDF 1. Стоманобетонна стена; 2. Лепило за топлоизолационни плоскости; 3. Топлоизолационни плоскости от XPS; 4. Шпакловка; 5. Стъклофибърна мрежа; 6. Универсален грунд; 7. Фасадна мазилка; 8. PVC фиксиращ дюбел за бетон; 9. Ъглов профил за деформационна фуга; 10. Топлоизолационен уплътнител.

Terazid

Топлоизолиране на плоча над неотопляем сутерен

PDF 1. Тухлен зид; 2. Лепило за топлоизолационни плоскости; 3. Топлоизолационна плоча; 4. Шпакловка; 5. Стъклофибърна мрежа; 6. Универсален грунд; 7. Фасадна мазилка; 8. PVC фиксиращ дюбел за бетон; 9. Стоманобетонна плоча.