Автор: Сен-Гобен България – Ригипс

Rigips

Rigips обшивка на скатен покрив от специални плоскости Rigidur на метална конструкция от Rigips CD профили, монтирани с регулиращи скоби 4.70.81

Rigips обшивка на скатен покрив от специални плоскости Rigid.dwg  Rigips обшивка на скатен покрив от специални плоскости Rigid.pdf 1. Rigidur плоскости 2.1 Rigips CD профил 0,6 mm 2.4 Rigips директен окачвач (или регулираща скоба) 3. Изолация от минерална вата 4.1 Винтове Rigidur H 4.2 Рапидни винтове за дърво 4.3 Rigips винтове...

Rigips

Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от Rigips CD профили монтирани с директни окачвачи 4.70.15

Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от Ri.dwg  Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от Ri.pdf 1. Rigips плоскости 2.1 Rigips CD профил 0,6 mm 2.4 Директен окачвач 3. Изолация от минерална вата 4.1 Rigips винтове TN 212/25 4.2 Рапидни винтове за дърво 4.3 Rigips винтове самонарезни...

Rigips

Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от Rigistil профили монтирани с окачвачи за дърво 4.70.17a

Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция о (9).dwg  Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция о (9).pdf 1. Rigips плоскости 2.1 Rigistil профили 2.4 Rigistil окачвач за дърво 3. Изолация от минерална вата 4.1 Rigips винтове TN 212/25 4.2 Рапидни винтове за дърво 5. Фугопълнител Rigips 6 Паропреграда...

Rigips

Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от Rigistil профили монтирани с окачвачи за дърво 4.70.17

Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция о (8).dwg  Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция о (8).pdf 1. Rigips плоскости 2.1 Rigistil профили 2.4 Rigistil анкер бърз окачвач 3. Изолация от минерална вата 4.1 Rigips винтове TN 212/25 4.2 Рапидни винтове за дърво 5. Фугопълнител Rigips 6 Паропреграда...

Rigips

Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от Rigistil профили монтирани с директни окачвачи 4.70.18a

Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция о (7).dwg  Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция о (7).pdf 1. Rigips плоскости 2.1 Rigistil профили 2.4 Rigistil директен окачвач 3. Изолация от минерална вата 4.1 Rigips винтове TN 212/25 4.2 Рапидни винтове за дърво 4.3 Rigips винтове самонарезни с плоска...

Rigips

Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от Rigips CD профили с видими греди 4.72.00

Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция о (6).dwg  Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция о (6).pdf 1. Rigips плоскости 2.1 Rigips CD профил 0,6 mm 2.2 Rigips UD профил 0,6 mm 3. Изолация от минерална вата 4.1 Rigips винтове TN 212/25 4.2 Рапидни винтове за дърво 5....

Rigips

Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от Rigips CD профили монтирани с регулиращи скоби 4.70.16a

Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция о (5).dwg  Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция о (5).pdf 1. Rigips плоскости 2.1 Rigips CD профил 0,6 mm 2.4 Регулираща скоба 3. Изолация от минерална вата 4.1 Rigips винтове TN 212/25 4.2 Рапидни винтове за дърво 4.3 Rigips винтове самонарезни...