Автор: Сен-Гобен България – Изовер

isover

Международният студентски конкурс Saint-Gobain Multi Comfort е с ново име

Архитектурният студентски конкурс 2022 (по-известен досега като Международен студентски конкурс Multi Comfort) е надпревара в два етапа: национално и международно ниво. Организиран е за първи път от Saint-Gobain Isover в Сърбия през 2004 г., а на следващата 2005 година се превръща в международно събитие, като първото издание на международния финал...

Isover

Саниране на покрив с Isover

4_4_2_16.DWG 4_4_2_16.DXF 4_4_2_16.PLA Характеристики: U=0,18 W/m2K Rw = 51dB mwBA=59 kg/m F 30 Слоеве в см: – покривно покритие 3,0 монтажни летви за покривното покритие (керемиди) 5,0 гредички 5/5 за въздушен вентилационен слой – TYVEK PRO паропропусклива хидроизолация 2,2 обшивка от OSB плоскости 10,0 ISOVER Uniroll-Klemmfilz UNI 10 топлоизолационен филц...

Isover

Топлоизолация на скатен стоманобетонов покрив с Isover

4_4_2_15.DWG  4_4_2_15.DXF  4_4_2_15.PLA Характеристики: U=0,15 W/m2K Rw > 58 dB mwBA=298 kg/m F 90 Слоеве в см: – BITUVER MEGAVER 45 CU COMBI или BITUVER MAGAVER AL 45 COMBI – Хидроизолация със защитно покритие (мед или алуминии) – BITUVER MAGAVER 4MM COMBI – хидроизолация 2,4 груба дъсчена обшивкаскости 5,0 монтажни гредички минимум...

Isover

Топлоизолация на покрив и преградна стена на тавански полуетаж с Isover

4_4_2_14.DWG  4_4_2_14.DXF  4_4_2_14.PLA Характеристики: U=0,15 W/m2K Rw = 47 dB mwBA=14 kg/m F 30 Слоеве в см: 1,5 пожарозащитни гипскартонени плоскости GKF 3,0 въздушен вентилационен слой – монтажни летви 3/5 20,0 ISOVER Uniroll-Klemmfilz UNI 20 10,0 ISOVER Uniroll-Klemmfilz UNI 10 между напречни летви за втори напречен топлоизолационен слой 5/10 3,0 въздушен вентилационен...

Isover

Топлоизолация на покрив с Isover под клещите на покривната конструкция

4_4_2_13.DWG  4_4_2_13.DXF  4_4_2_13.PLA Характеристики: U=0,15 W/m2K Rw = 55 dB mwBA=14 kg/m F 30 Слоеве в см: 1,5 пожарозащитни гипскартонени плоскости GKF 2,4 плътна дъсчена обшивка 14,0 ISOVER Uniroll-Klemmfilz UNI 14 между дъсчени летви 16,0 ISOVER Uniroll-Klemmfilz UNI 16 между клещите 3,0 въздушен слой – монтажни летви 3/5 – ISOVER Flammex пароизолация...

Isover

Топлоизолация на покрив с Isover с хоризонтални греди на покривния биндер

4_4_2_12.DWG  4_4_2_12.DXF  4_4_2_12.PLA Характеристики: U=0,15 W/m2K Rw = 50 dB mwBA=14 kg/m F 30 Слоеве в см: 1,5 пожарозащитни гипскартонени плоскости GKF 2,4 плътна дъсчена обшивка 14,0 ISOVER Uniroll-Klemmfilz UNI 14 между дървени летви 16,0 ISOVER Uniroll-Klemmfilz UNI 16 между подпокривните хоризонтални греди – ISOVER Flammex пароизолация 3,0 въздушен слой – монтажни...

Isover

Топлоизолация на скатен ламаринен покрив с Isover

4_4_2_11.DWG  4_4_2_11.DXF  4_4_2_11.PLA Характеристики: U=0,12 W/m2K Rw = 55 dB mwBA=20 kg/m F 30 Слоеве в см: – BITUVER MEGAVER 45 CU COMBI или BITUVER MAGAVER AL 45 COMBI – Хидроизолация със защитно покритие (мед или алуминии) – BITUVER MAGAVER 4MM COMBI – хидроизолация 1,5 OSB плоскости 8,0 гредички за въздушен вентилационен...

Isover

Топлоизолация над ребрата и частично между ребрата с Isover

4_4_2_10.DWG  4_4_2_10.DXF  4_4_2_10.PLA Характеристики: U=0,15 W/m2K Rw > 55 dB mwBA=19 kg/m F 30 Слоеве в см: – покривно покритие (керемиди) върху 3,0 монтажни летви 5,0 гредички 5/5 за въздушен вентилационен слой 0,4 BITUVER MEGAVER 4 MM COMBI хидроизолация 12,0 ISOVER Uniroll-Klemmfilz UNI 12 между напречни летви за втори слой топлоизолация 8/12...