pixel

Архитекти от Варна организират дебат за градското пространство

Debat

Фондация „Ре-аниматори“ организира публичен онлайн дебат за градските пространства на Варна. Събитието ще бъде в платформата zoom и всеки, който желае, може да се включи с достъп от тук с парола TISI.

По време на уебинара архитектите от „Ре-аниматори“ ще представят основни изводи от анализ на градската среда, заключена между булевардите „Цар Освободител“, „Сливница“ и „Владислав Варненчик“.

„Изследвахме даденостите на т.нар. район „Конфу“ и възможните промени в пространството, убедени, че позицията на гражданите е също толкова важна колкото експертното мнение на урбанисти и архитекти“, споделя арх. Чавдара Николова. Тя е ръководител на проекта T.I.S.I., в който архитектурна група „Ре-аниматори“ и студиото за градски дизайн Place.make създават прототип на иновативен модел за планиране на градска среда.  В него широкото обществено обсъждане на проблемите в градското пространство от всички заинтересовани страни – администрация, професионалисти, граждани, неправителствен сектор – е необходимо, за да се намери истинският профил на средата, качествена и жизнена за всички.

invitation

Екипът на T.I.S.I. има желание да предизвика обществена ангажираност в процеса по проектиране и планиране на градските пространства. Затова създава и анкета за нагласите на жителите на „Конфу“. Тя може да бъде попълнена тук.

Изследването се интересува и от възприятията за градската среда сред възпитаниците на учебните заведения в района на кв. „Конфу“. Въпросите са обединени в анкета, достъпна тук.

Във фокуса на проучването е поставена свързаността във всичките й аспекти: между кварталите, между различните заинтересовани страни, между жителите, между отделните проекти. Обърнато е внимание на преживяванията на пешеходци и велосипедисти, на състоянието на зелените площи и междублоковите пространства.

За участие в дебата, организиран от „Ре-аниматори“,  са поканени представители на администрацията, гражданските организации и на професионалната общност.

Поканата за участие е и за всеки, който има отношение към позитивната промяна на градското пространство. Предварителни въпроси екипът на проекта очаква на reanimatorite@gmail.com. Акцентите, които T.I.S.I. поставя за градското пространство, можете да следите във фейсбук, както и в профила на събитието.

Изпълнението на T.I.S.I./Temporary Interventions with Sustainable Impact е финансирано от DesignScapes „Изграждане на капацитет за дизайн базирани иновации в градска среда“ (H2020-SC6-CO-CREATION-2016-3 / № на проект:763784), финансиран по рамкова програма „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз.

Публикуваното съдържание е отговорност единствено на бенефициента и при никакви условия не може да се приема като представящо позицията на която и да е европейска институция.

Ре-аниматори
Ре-аниматори

Ре-аниматори

Новата концепция, в която урбанистичните практики оставят все повече място на дизайн мисленето, в центъра на което е човекът с неговите емоции и преживяване в заобикалящата го среда, обединява архитектите Чавдара Николова, Невена Вълчева и Константин Димов във фондация „Ре-аниматори“. Тримата са убедени, че общественият диалог и споделената отговорност за средата създават устойчиви модели за дизайн на града и поставят това послание в основата на няколко успешни проекта. През 2017-та година те реанимират площада. „Реанимирай площада“ адаптира съществуваща среда в алтернативна открита сцена, която варненци припознават като място за творчески срещи и артистични събития – сцена „Кофража“. „Хвани се в Таляна“ е архитектурен пленер, в който архитекти от България и Румъния създават четири градски стратегии за част от историческия център на Варна. Чавдара и Невена участват и в City Walk за разработване на стратегия за развитие на публичните пространства, подкрепа на пешеходството, устойчиви форми на мобилност и ограничаване на автомобилния трафик.

Още...