pixel

Аксонометрия каменни плочи върху топлоизолация

Аксонометрия каменни плочи върху топлоизолация.dwg

Аксонометрия каменни плочи върху топлоизолация.pdf

Забележка:

Широчината на фугите е определена от производителя на плоча- минимална широка 5-8 мм, в зависимост от вида на плочите. Фугирането се изтрива с Баумакол ТрасФуга. При полагането на плочите е задължително оформянето на дилатационни фуги с разстояние 1,00 -1,20 м във височина и 4,00 м по широчина. Дилатационните фуги се запълват с подходяща еластична фугираща смес, например полиуретанова, като предварително се обработват със съответния полиуретанов група.

Баумит България
Баумит България

Баумит България

Баумит България ЕООД е основана през декември 1995 г. и вече две десетилетия се развива устойчиво на българския пазар, внедрявайки нови технологии. Баумит предлага многообразна и иновативна гама продукти, включваща фасади, мазилки, замазки, строителни лепила, разтвори за конструкцията и околното пространство. Баумит България предлага комплексен продукт, в който 50% са строителните материали и останалите 50% представляват цялостно обслужване на клиентите ни - проектанти, строители, инвеститори и дистрибутори.

Още...