pixel

3D лазерно сканиране за картографиране на фавелите в Рио де Жанейро

Лабораторията MIT Senseable City е дигитална лаборатория в рамките на групата за градски дизайн и развитие на Масачузетския технологичен институт в катедрата по градоустройство и планиране, която работи в сътрудничество с медийната лаборатория на MIT.

Градът е реален в реално време! Тъй като слоеве от мрежи и цифрова информация покриват градското пространство, се появяват нови подходи за изучаване на застроената среда. Начинът, по който описваме и разбираме градовете, се трансформира радикално – както и инструментите, които използваме за проектирането им. Мисията на Лабораторията за разумен град – изследователска инициатива в Масачузетския технологичен институт – е да предвиди тези промени и да ги изучи от критична гледна точка.

Senseable City Lab

Лабораторията не е обвързана с методологиите на една-единствена област, а се характеризира с мултидисциплинарен подход: тя говори на езика на дизайнери, проектанти, инженери, физици, биолози и социолози. Senseable работи свободно както с индустриални партньори, така и с градски управи, отделни граждани и общности в неравностойно положение. Чрез дизайн и наука лабораторията разработва и внедрява инструменти за опознаване на градовете, за да могат градовете да опознаят нас.

Лабораторията Senseable City на MIT е против расизма и всички форми на дискриминация. Насърчава кандидатурите на малцинства и други слабо представени групи. Мисия й е да направи градовете по-разнообразни и приобщаващи.

Детайли
Детайли

Детайли

Каталог с над 900 архитектурни детайли за свободно ползване, предоставени ни от водещи компании в областта на строителството. Посетителите могат да теглят архитектурни детайли за много конструктивни решения на сградните елементи в PDF, DWG, JPG, DXF или PLA формати, сортирани по категория, фирма производител, формат за сваляне и ключова дума. Детайлите са изготвени в съответствие с най-новите строителни изисквания към сградните конструкции.

Още...